A politikai közösség határain túl?

A politikai közösség határain túl?
11/22

2023. november 22. 16:00

ELTE ÁJK Pázmány terem (1053 Budapest, Egyetem tér 1-3., fszt.)

11/22

2023. november 22. 16:00 -

ELTE ÁJK Pázmány terem (1053 Budapest, Egyetem tér 1-3., fszt.)


Davide Paris, a Foggia Egyetem docense tart workshopot a külföldön élő állampolgárok választójogáról.

„Az állampolgárság, nem pedig a lakóhely határozza meg politikai közösségünket és alapozza meg a választójogot”. A Kanadai Legfelsőbb Bíróság elnökének ez az ünnepélyes nyilatkozata támogatja a Frank kontra Kanada ügyben hozott határozatot, amely alkotmányellenesnek nyilvánította a szövetségi választásokon való szavazati jog megtagadását azoktól a kanadai állampolgároktól, akik legalább öt éve külföldön tartózkodtak. Ennek azonban ellentmond több nyugat-európai demokrácia jogszabálya, ahol az országban való tartózkodás számít, és a külföldön élők szavazati joga különböző korlátozások alá esik.

Négy európai jogrend (Németország, Olaszország, Spanyolország és az Egyesült Királyság) jogi szabályozásának és releváns ítélkezési gyakorlatának összehasonlító elemzésén keresztül az előadás azzal érvel, hogy nem minden lakóhelyen alapuló választójog-korlátozás vezet, ipso facto, e jog megsértésére. Az arányossági felülvizsgálattól függően ezek elfogadható korlátoknak tekinthetők, amelyeket az egyén és az ország közötti kellő kapcsolat biztosításának szükségessége indokol, míg a választójog korlátlan kiterjesztése minden külföldön élő állampolgárra sértheti a választójog legitimitását. egy ország képviseleti intézményei.

Davide Paris a Foggia Egyetem (Olaszország) docense. Kutatásai a nemzeti és az európai alkotmányjog valamennyi területére kiterjednek, különös tekintettel az olasz és az összehasonlító alkotmánybíráskodásra, az európai alapjogvédelemre, a föderalizmusra, valamint a jog és a bioetika kapcsolatára. Több mint 70 publikációja van, köztük két monográfia és két szerkesztett kötet. Alkotmányjogi és összehasonlító alkotmányjogi kurzusokat tartott több olaszországi és külföldi egyetemen, köztük a Heidelbergi Egyetemen, a Frankfurti Goethe Egyetemen, a Bocconi Egyetemen (Milánó) és a LUISS „Guido Carli” Egyetemeen (Róma). 2014-től 2020-ig a heidelbergi Max Planck Összehasonlító Közjogi és Nemzetközi Jogi Intézet tudományos főmunkatársa volt (Németország), 2022-ben és 2023-ban pedig az olasz alkotmánybíróság munkatársaként dolgozott.

Az ELTE Alkotmányjogi Tanszék rendezvényén az angol nyelvű beszélgetést Bodnár Eszter vezeti, Davide Paris beszélgetőtársai Pozsár-Szentmiklósy Zoltán, Mécs János és László Róbert.

Regisztráció