A romák helyzete a politikai közbeszédben

2019.10.21.
A romák helyzete a politikai közbeszédben
Kende Anna egyetemi docens és munkatársai nemzetközi kutatási projekt keretében öt európai országban elemezték a romákkal kapcsolatos politikai közbeszédet, illetve a politikusok megnyilvánulásainak médiavisszhangját.

A roma népesség politikai diskurzusokban való említésének vizsgálatához vegyesen alkalmaztak médiaelemzést, valamint kvalitatív és kvantitatív módszert. A vizsgálat mind az öt országban (Magyarországon, Szlovákiában, Romániában, Franciaországban és Írországban) 2018-ban zajlott. A tartalomelemzés első eredményei alapján a vizsgált híradásokban és cikkekben sokféle vélemény jelenik meg, de a különböző szempontok bemutatása ellenére szinte sohasem szólaltatnak meg romákat, különösen roma nőket.

Az eredmények azt mutatják, hogy

a romákat érintő ügyeket és a romák helyzetét nem európai kérdésként kezelik a politikusok,

ez alól csak a roma Holokausztról szóló hírek képeznek kivételt. Az elemzés emellett arra jutott, hogy a politikusok elfogadják vagy elfogadhatónak mutatják a romák kollektív felelősségét, és nem határolódnak el a bűnbakképzéstől, valamint hogy a szegregáció és diszkrimináció történeti előzményeinek figyelembe vétele nélkül nyilatkoznak.

Az „Identifying evidence-based methods to effectively combat discrimination of the Roma in the changing political climate of Europe” elnevezésű, Kende Anna által vezetett projekt célja a romaellenes politikai diskurzusok hatásának felmérése, valamint a diszkriminációellenes beavatkozások értékelése és javítása.

Fotó: MTI / Vajda János