A szabadság megélt tapasztalata a fogyatékossággal élő vállalkozók körében

2023.03.14.
A szabadság megélt tapasztalata a fogyatékossággal élő vállalkozók körében
Svastics Carmen és szerzőtársai a fogyatékossággal élő vállalkozók szabadsággal kapcsolatos véleményét vizsgálták Isaiah Berlin, Erich Fromm és Axel Honneth szabadság-elméletei mentén. Nemzetközi publikációjuk az International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research folyóiratban jelent meg. 

Míg a fogyatékossággal élő emberekről általában azt gondoljuk, hogy a munka frontján kevésbé alkalmasak, produktívak és tettre készek, addig a vállalkozókat tevékenynek, bátornak, autonómnak látjuk. A szabadság kritikai megközelítése szerint egy vállalkozás valóban jelentős szabadságot biztosít a vállalkozó számára, de az üzleti verseny, kockázat és gazdasági nyomás révén magában hordozhatja a kirekesztés és az elnyomás lehetőségét is.

Izgalmas és mindezidáig kevéssé vizsgált kérdés az, vajon a fogyatékossággal élő vállalkozók milyen jelentést adnak a szabadságnak a fogyatékosság és a vállalkozás korlátai és lehetőségei közepette. Svastics Carmen, az ELTE gyógypedagógiai karának munkatársa és szerzőtársai kvalitatív megközelítést alkalmazva huszonkilenc félig strukturált interjút készítettek országszerte, amelyeket  a negatív, pozitív és társadalmi szabadság kritikai elméleti keretének felhasználatásával elemeztek. 

Az eredmények azt mutatják, hogy a fogyatékossággal élő vállalkozók ambivalens módon tapasztalják meg a szabadságot. A vállalkozás diszkurzív eszköztára ellene hat az épségista akadályoknak és lehetővé teszi mind a negatív (korlátok hiánya), mind a pozitív (saját célok mentén való cselekvés, én-kontrol) szabadságot.

A vállalkozói szellem individualizmusa azonban aláássa a társadalmi szabadságot,

a sorstársakhoz és a fogyatékossággal élő emberek közösségeihez való kapcsolódás lehetőségét. Míg a vállalkozás nagyobb egyéni szabadságot kínál, nem mozdítja elő a kollektív társadalmi változásokat.

A kritikai fogyatékossági szakirodalomhoz hozzájárulva a tanulmány cáfolja, hogy a fogyatékosság mindössze a személy képességeire van hatással, mivel befolyásolja a személy által megélt szabadság természetét is. A fogyatékossággal élő vállalkozók megélt tapasztalataik alapján bizonyítják a vállalkozás egyszerre elnyomó és emancipatív jellegét. 

A tanulmány az alábbi linken olvasható.

Forrás: ELTE BGGyK