A szociológiától a neveléstudományig

2018.04.04.
A szociológiától a neveléstudományig
Fehérvári Anikó 2017 nyara óta vezeti a Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Intézetét. Az ELTE-n végzett szociológus az intézet és a szakterület jövőjéről, új specializáció bevezetéséről és az oktatási egyenlőtlenségekhez, iskolaelhagyáshoz kapcsolódó kutatásairól is beszélt.

Milyen benyomásokat szerzett eddig intézetigazgatóként? Sikerült változásokat elérnie?
Alapvetően kutatói vénával rendelkezem, az intézet jövőjében is fontos szerepet szánok ennek. Olyan projekteket (Erasmus+, Visegrádi, Horizon2020) igyekszem előtérbe helyezni, melyek nemzetközi konzorciumok, együttműködések révén jönnek létre. Az elmúlt időszak azonban inkább a képzési portfólió bővítéséről szólt. Így a magyar nyelvű mesterképzésünket új specializációval bővítettük, illetve elkészítettük az angol nyelvű neveléstudomány mesterképzés anyagát is. Két új angol nyelvű specializációt hoztunk létre; ezek az Educational Technology és az Educational Management. Mindkettő olyan téma, melyet nagyon kurrensnek vélünk nemzetközi szinten, és várjuk rá a jelentkezőket. A képzések olyan hallgatóknak szólnak elsősorban, akik fejlődő országokból – például Törökországból, Kazahsztánból, Iránból – érkeznek ide. Az Educational Management specializációhoz kapcsolódva az intézet most adott be egy Erasmus+ pályázatot, mert szeretnénk egy másik egyetemmel közös diplomát kiadva megvalósítani ezt a képzést. A cél, hogy minél több nemzetközi hallgatónk legyen.

Milyen az intézet jelenlegi helyzete regionális és nemzetközi szinten?
A pedagógia, a neveléstudomány kevésbé népszerű képzési terület. Alapszakon (főként nappalin) csökken, a mesterszak esti és levelezői képzésein stabil a hallgatói létszám.

Egyrészt erre a folyamatra reagálva fogalmazódott meg az angol nyelvű képzés indításának lehetősége.

Nem egyedi eset a miénk, az ELTE még jó pozícióban van a vidéki egyetemekhez képest, vannak helyek, ahol már meg is szűnt a pedagógia alapszak. Mi körülbelül 40 oktatóval, kutatóval dolgozunk, ez más egyetemeken 5–15  fő, ezzel természetesen arányos a hallgatók száma is. Nem csak azért indítottunk új kurzusokat, hogy stabilizálódjon a létszám, hanem, hogy felfuttassuk ezt a területet és utánpótlást biztosítsunk a doktori képzésnek is. Hiszen egy tudományterület megítélését, stabilitását alapvetően meghatározza, hogy mennyien művelik.

Kiknek ajánlja ezt a szakot, és hol lehet elhelyezkedni ezzel a végzettséggel?
Ha a munkaerőpiaci elhelyezkedést nézzük, akkor a pedagógia BA szak elvégzése után az iskola világában pedagógiai asszisztensként vagy oktatásszervezőként, de utóbbi minőségben a felnőttképzés, felsőoktatás vagy éppen a piaci szféra területén is álláshoz juthatnak a végzettjeink. A harmadik nagy felvevő piac a szociális szféra, a gyerekjóléti szolgálatok, családsegítők, ahol szintén foglalkoztatnak pedagógia végzettségű szakembereket. A neveléstudományi MA-ra általában tanító, óvodapedagógus, gyógypedagógus végzettséggel érkeznek hallgatók. Az elmúlt évben itt is történt egyfajta nyitás. Várjuk a társadalomtudományok, bölcsésztudományok területéről érkezőket, a pedagógus végzettségű szakembereket is. Itt a munkalehetőségek között az óvoda, iskola világán kívül szóba jöhet még kutató-elemző oktatási szakértő, elemző munkakör is, másrészt pedig a Neveléstudományi Doktori Iskolába is elsősorban innen vezet az út.

Szinte párhuzamosan az intézetigazgatói kinevezésével az Educatio folyóirat az ELTE tartalmi gondozásába került. Ennek milyen jelentősége lehet, hogy lehet a lapot integrálni a képzésbe?
Az Educatio ’92 óta negyedévente megjelenő folyóirat, melynek egyediségét egyrészt az adja, hogy interdiszciplináris: foglalkozunk oktatással, pszichológiával, közgazdaságtannal, politológiával, szociológiával. Másrészről tematikus számokat készítünk, a legfrissebb például a migrációval foglalkozik, ennek társadalompolitikai, gazdaságpolitikai, oktatáspolitikai következményeit járja körbe nagyon erős nemzetközi kitekintésben. Amióta az ELTE a társalapító, azóta több lett az ELTE-s szerző is, nemcsak a PPK-ról, hanem más karokról is, és publikációs lehetőséget adunk a doktori iskola hallgatóinak is. A folyóiratban megjelent írások nagy számban kerülnek be a képzési anyagokba is, akár a Neveléstudományi Intézet képzéseit, akár a tanárképzést nézzük.

Szociológusként hogyan került a Neveléstudományi Intézetbe?
Az ELTE-re jártam szociológia szakra, majd a pályámat a rendszerváltáskor kezdtem az Újpesti Családsegítő Központban. Akkoriban nagyon sok kutatást készítettünk: ehhez az intézményhez fűződik az első létminimum-számítás, melyet később a KSH is végzett. Szegénységellenes hétvégeket szerveztünk, amelyeken vállalatok, nagyobb munkaadók felajánlásait osztottuk szét a szegény családok között. Ezek a tevékenységek nem csak Újpestre korlátozódtak, hanem országos hatást gyakoroltak.

Szociológusok, pszichológusok, szociális munkások működtek együtt, inspiráló volt ez a közeg,

és tulajdonképpen egy év alatt rájöttem, hogy ha hatást szeretnék gyakorolni a társadalomra, akkor ezt az oktatáson keresztül tudom megtenni. A dolgok szerencsés együttállása volt az, hogy megkerestek az Oktatáskutatói Intézetből, és felajánlottak egy kutatóasszisztensi állást. Gyakorlatilag így kezdődött a neveléstudományi karrierem. Ezután szépen végigjártam a ranglétrát: először tudományos segédmunkatárs, tudományos munkatárs, aztán tudományos főmunkatárs lettem, később elhívtak Debrecenbe és Pécsre a doktori iskolába tanítani. Ekkor úgy éreztem, hogy most már van akkora tapasztalatom, tudásom, hogy összekapcsolhatom a kutatást és az oktatást, ezért döntöttem úgy, hogy a kutatóintézetből egy felsőoktatási intézménybe jövök dolgozni.

Mi a fő kutatási területe?
A kezdetek óta, csaknem 25 éve ugyanazzal foglalkozom: az oktatási egyenlőtlenségekkel, a hátrányos helyzettel az iskola, a szakképzés és a felsőoktatás világában. Ezen belül vizsgálom társadalom és iskola kapcsolatát, hogyan alakul az iskolai eredményesség, milyen tényezők befolyásolják. A 2000-es évek elejétől a lemorzsolódás, a korai iskolaelhagyás felé fordult az érdeklődésem, és ezt vizsgálom a szakképzésben és az általános képzésben is. Szintén fontos kutatási területem az Arany János Program is.

Milyen kihívások állnak a szakterülete előtt?
A világ más tájain, Amerikában, illetve Európa egyes országaiban (pl. Hollandiában, Németországban) már készítettek különböző metaanalíziseket arra vonatkozóan, hogy mely tényezők befolyásolják leginkább az iskolai eredményességet, de

ilyen típusú közép-kelet európai kutatás még nem született.

A kollégákkal most épp ezt tervezzük. Szeretnénk nemcsak a magyar, hanem a visegrádi országok gyakorlatát is áttekinteni.

Hogy tudja összeegyeztetni az intézetigazgatói feladatokat a kutatással?
Nagyon jó kollégáim vannak. Hiszek abban, hogy nem egyedül kell dolgozni, hanem csapatban. A karrierem során megtanultam: a kutatás csapatmunka. A vezetői feladatokat is úgy próbálom ellátni, hogy megkeresem azokat a kollégákat, akik egy-egy adott területen sokkal jobbak, mint én, és egyszerűen szétosztom a feladatokat. Úgy látom, hogy az intézet is partner ebben.

Az interjú a PPK honlapján olvasható cikk szerkesztett változata.