A Tanító- és Óvóképző Kar programjai

2019.10.02.
A Tanító- és Óvóképző Kar programjai

2019. október 11.

10:00-10:20 Általános tájékoztató a TÓK képzéseiről

Előadó: Golyán Szilvia oktatási dékánhelyettes
Helyszín: F épület, Kerényi terem

10:20-10:45 Mindent az ének-zenei alkalmassági vizsgáról

Előadó: Döbrössy János egyetemi docens
Helyszín: F épület, Kerényi terem

10:45-11:15 Bemutató a vizuális nevelésről és a rajztanár-képzésről

Előadó: Bakos Tamás főiskolai docens
Helyszín: F épület, Kerényi terem

11:15-12:00 Pillanatképek az Idegennyelvi és Irodalmi Tanszék életéből Az ELTE TÓK idegennyelvi, nemzetiségi és kétnyelvi képzéseinek interaktív bemutatása

Előadók: Nagy Gizella egyetemi adjunktus, Árva Valéria egyetemi adjunktus, Benkő Éva egyetemi docens
Helyszín: F épület, Kerényi terem

13:00-13:45 Interaktív pályaszocializációs workshop

Előadók: Sándor Mónika és Viktorin Dóra oktatók
Helyszín: F épület, Kerényi terem