A tanító megváltozott szerepe az osztályteremben

2020.03.25.
A tanító megváltozott szerepe az osztályteremben
Kolosai Nedda, a Tanító- és Óvóképző Kar egyetemi docense és munkatársai a kortársoktatáshoz az Aronson-mozaik módszert adaptálva bizonyítottan hatékony, eredményes és méltányos pedagógiai gyakorlathoz vezető tanulási modellhez jutottak, amelyet körkörös társtanításnak neveztek el.

A szakemberek a kutatás során kialakítottak egy olyan gyakorlatközösséget, melyben a kutatást koordináló egyetemi oktató, tanító szakos-, és neveléstudományi mesterszakos egyetemi hallgatók, az osztály tanítója, valamint – a kutatás tárgyát képező tanóra megalkotásában aktívan részt vállaló – 3. osztályos tanulók a kutató- és fejlesztőmunkában egyaránt lényeges feladatokat kaptak.

A kortársoktatás (peer education) vagy társtanítás (peer to peer education) fogalmát több tudományterületről, valamint a perspektívák fókuszának változtatásával egyaránt vizsgálták. A nemzetközi szakirodalomban eredetileg az egészségkultúra formálásában használatos kortársoktatás fogalmát kétéves reflektív pedagógiai alkalmazást követően nevezték el a fent már említett társtanításnak vagy körkörös tanulásnak.

Alsó tagozatos gyermekekre úgy tették alkalmazhatóvá a tanulásszervezési lépéseket, hogy a kooperatív alapelvek érvényesítésével alkottak egy meghatározott lépésekből álló, mégis rugalmasan alkalmazható kagani struktúrát, amely originális módon megfelel a konstruktív pedagógia elméleti alapvetéseinek is.

A körkörös társtanításnak nevezett modellhelyzetben – mint egyfajta valós laboratóriumban – többféle, jelenleg rendkívül aktuális pedagógiai kérdést vizsgálnak meg. Ilyen kikerülhetetlen kérdéskör a pedagógus megváltozott szerepe az osztályteremben, a gyermekek aktív egymástól tanulásának hatékonyságát leíró aspektusok tényekre alapozott leírása, a tanítás, a tanulás, a tudás fogalmának újragondolása a konstruktív pedagógiai szemlélet érvényesítésével. Társoktatási módszerük lényeges eleme, hogy a részt vevő gyerekek önmagukat mint a saját tanulási folyamataikat aktívan alakító, tudásukat konstruáló aktorokat élik meg, nem csupán passzív elszenvedői saját tanulásuknak.

Videó a körkörös tanulásról

Forrás: ELTE TÓK