A társadalmi változások indítékai és fékjei

2023.04.11.
A társadalmi változások indítékai és fékjei
A 80 éves Hunyady György tiszteletére jelent meg elektronikus kötet az MTA és az ELTE PPK munkatársainak szerkesztésében. A könyv a 2022 szeptemberében megrendezett tudományos konferencia előadásait és vitaanyagát közli magyar és angol nyelven.

A társadalmi változások indítékai és fékjei című kötet egy szakmai eseménysorozat záróakkordja, amelynek első állomása az volt, hogy a Debreceni Egyetem 2021 végén közkézre bocsátotta az MTA rendes tagja és az ELTE díszdoktora, Hunyady György terjedelmes monográfiáját Rendszerattitűdök a változó közgondolkodásban címen. Ez a könyv a szociálpszichológia jeles hazai úttörőjének hosszabb távú munkáját foglalta össze, a rendszerattitűdök fogalmának bevezetését és a 2010-től datálható jelentörténeti periódus korai szisztematikus vizsgálatait e tárgyban.

Az MTA Filozófiai és Történettudományok Osztálya és az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kara a 80. életévét betöltő szerző tiszteletére 2022. szeptember 13-án tudományos konferenciát rendezett: az interdiszciplináris konferencia a monográfia tárgykörét prominens szociálpszichológusok, szociológusok, történészek aktív részvételével tárgyalta.

A prezentációk sokszínű anyagát 2023 márciusában az Akadémia Kiadó a szervezők szerkesztésében nyomtatott kötetben jelentette meg, amely az ünnepeltnek a rendszerkritika 2010 és 2013 közötti hazai jelentkezését bemutató bevezetőjén túl tárgyalja a rendszerigazolás és rendszerkritika kulcsfogalmainak értelmezését, e fogalompár történeti jelentkezését, valamint a rendszerattitűdök szociálpszichológiai kontextusát változatos társas-társadalmi helyzetekben.

Az élénk érdeklődést kiváltó rendezvényen az itt számba vett három szekció munkáját felkért opponensek segítették. A kibomló vita eredményeit a három szervező – Dúll Andrea, Faragó Klára és Nguyen Luu Lan Anh – tételesen összefoglalta, az elektronikus kiadvány angol nyelven közli a prezentációk tartalmi kivonatát, a szekcióviták részeredményeit és a rendezvény tételes szakmai üzenetét is The Janus faces of system attitudes: System criticism and system justification címen.

A könyvet mindazok haszonnal forgathatják, akik érdeklődnek a társadalmi makroszint felé orientálódó mai szociálpszichológia friss elméleti és módszertani eredményei iránt, a hazai jelentörténetben szociálpszichológiai nézőpontból is el kívánnak mélyedni, illetve a pszichológia, szociológia és történettudomány interdiszciplináris együttműködésének formáit és eredményeit keresik, és bennük a szakmai előrehaladás lehetőségét látják.

A könyv hozzáférhető a MERSZ kiadói rendszerében, ehhez regisztrálni kell a MERSZ honlapján. Az előfizető intézményekben a MERSZ ingyenesen érhető el az intézményi IP-tartományból, illetve Shibboleth-azonosítással vagy VPN-nel akár külső helyszínről is.

Forrás: ELTE PPK