A tehetséggondozás nemzetközi színterén

2022.09.28.
A tehetséggondozás nemzetközi színterén
Az Európai Tehetségtanács Hágában megrendezett kongresszusán a szervezet alelnökévé választották Fodor Szilviát, az ELTE Pszichológiai Intézet habilitált egyetemi docensét, a Kognitív Képességek Kutatócsoport tagját.

Az Európai Tehetségtanács (European Council for High Ability, ECHA) a tehetséggondozó szakemberek, kutatók és a gyakorlat oldaláról érkezők európai szervezete. Egyik fontos feladata, hogy az Európai Unió intézményrendszerét megszólító módon képviselje a tehetségtematikát, előmozdítsa a kutatásokat és ezen keresztül a kiemelkedő képességű fiatalok tehetségének kibontakoztatását. A szervezet kétévente tart nagy nemzetközi konferenciát, szakfolyóirata, a High Ability Studies.

Fodor Szilvia kutatópszichológusi pályáját a Debreceni Egyetemen kezdete, 2021 óta az ELTE PPK főállású munkatársa, érdeklődésének középpontjában a tehetséggondozás mellett a képességmérés, a kreativitás kutatása, a pozitív pszichológia és az iskolai szervezetpszichológia áll. Frissen végzett pszichológusként vett részt először nemzetközi ECHA konferencián, akkor még csak segítőként. Tudományos előadással – már tagként – tíz éve szerepelt először. Az ECHA továbbképzésekkel foglalkozó testületének tagjaként több éven át volt rálátása arra, hogy nemzetközi szinten milyen jellegű és minőségű képzések kerülhetnek be a minőségi garanciát jelentő ECHA-képzések közé, az így szerzett tapasztalatokat jól tudta kamatoztatni az ELTE PPK tehetség szakirányú pedagógus-továbbképzésének megújítása során is.  

A frissen megválasztott alelnök szerint

nagy szükség van a 20. századi tehetségfogalom újratervezésére és újrapozicionálására.

„Ma már sokkal fontosabb a tehetségtámogatás fejlődési és környezeti aspektusait és az egyéni fejlődési útvonalakat hangsúlyozni, mint korábban, ez pedig lehetővé teszi, hogy felülírjuk az ’elitoktatás’ kontra ’inklúzió’ egymást kizárónak tűnő logikáját. Emellett nagyon fontosnak tartom, hogy visszahozzuk a gondolkodásba a morális kérdéseket, a társadalmi felelősségvállalás ügyét, hiszen nem mindegy, hogy a képességeket mire, milyen célokra használjuk. Ezen túl nagyobb figyelmet érdemes fordítanunk a mentális egészségre, illetve a pozitív pszichológiai szemléletmód erősítésére, mert az egészséges lelki működés nem csak a szubjektív jóllét, hanem a jó teljesítmény szempontjából is elengedhetetlen” – mondja.

Fodor Szilvia szerint a mai, válságokkal terhelt időszakban különösen fontos azoknak a fiataloknak a támogatása, akik új megoldásokkal, innovatív módon és a társadalom egészéért érzett felelősséggel képesek átsegíteni a nehézségeken. Mint mondja,

ezen a téren az elmúlt évtizedben Magyarországon nagyon sok szakmai eredmény született.

A tehetséghálózat és a tehetségazonosítás korszerű hazai eszközei iránt nagy a nemzetközi érdeklődés, emellett egyedülálló ösztöndíjprogramjai is vannak az országnak, jelentős eredmények és újszerű képzési formák jelentek meg a pedagógus-továbbképzések területén, illetve ingyenesen hozzáférhető szakirodalmak születtek (ilyen például a Tehetség kézikönyve). Az alelnöki pozíció véleménye szerint lehetőséget teremt, hogy ezeket az eredményeket a nemzetközi szakmával, a nemzetközi trendeket pedig a  magyar érdeklődőkkel megismertesse. 

Fodor Szilviával a teljes interjút a PPK honlapján olvashatja el.