A tényekről való megegyezés fontossága

2019.12.16.
A tényekről való megegyezés fontossága
Az ELTE BTK Amerikanisztika Doktori Program és az Új és jelenkori egyetemes történelem Doktori Program nemzetközi konferenciát rendezett az amerikai politika és a média bonyolult kapcsolatáról, figyelembe véve a médiában a XIX. századtól bekövetkezett változásokat.

Az Egyesült Államok politikája és a média című konferenciát James G. Land, az Egyesült Államok magyar nagykövetségének sajtó- és kulturális tanácsosa nyitotta meg. A felkért huszonöt tudományos előadó öt ország nyolc egyetemét képviselte. A Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogrammal egyetemünkön tanuló hallgatók közül összesen heten vettek részt a konferencián szervezőként vagy előadóként. A kétnyelvű  szimpóziumon résztvevő magyar, illetve nemzetközi hallgatók és oktatók legfrissebb kutatásaikról számoltak be előadásaikban. Interdiszciplináris nézőpontból, de átfogóan és mindenre kiterjedően vizsgálták a megjelölt tematikát, hasznos és tanulságos következtetéseket fogalmazva meg a résztvevők számára. Az egyes szekciókban folyó előadások és viták szakmai moderálásáért Szabó Éva Eszter, Cseh Dániel és Jungmayer Luis felelt.

A két nap során a hallgatói szekciókat három szakértői előadás tagolta. Jesse T. Richman, az Old Dominion University egyetemi docense előadásában a tényekről való megegyezés fontosságát hangsúlyozta mind a politika, mind a tömegkommunikáció területén, továbbá az ennek hiányából kialakuló polarizáció káros hatásait és lehetséges jövőjét is tárgyalta, megadva ezzel a konferencia alap kérdésköreit. Allison Clark Pingley, a University of South Carolina Upstate egyetemi docense a média aktív hatását és tevékenységének eredményét elemezte az amerikai választásokban, részletesen és mindenre kiterjedően ismertetve az általában nehezen átlátható, komplex kapcsolatrendszert, melynek visszahatásairól gyakran megfeledkezünk politikai diskurzusainkban. Frank Tibor, az ELTE professor emeritusa a két háború közötti, propagandától és álhírektől nem mentes Magyarországon tartózkodó amerikai újságírók munkásságát vizsgálta, releváns háttér-információkkal szolgálva többek között a 100 éves Bandholtz-évfordulóhoz is.

A konferencia kerekasztal-beszélgetéssel zárult, Frank Tibor professzor moderálásában. A résztvevők, Allison Clark Pingley (USCU), Jesse T. Richman (ODU), Lojkó Miklós (ELTE) és Pintér Károly (PPKE) perspektívát nyújtottak múltbéli példákból, elemezték és összevetették a mind Magyarországra, mind az Egyesült Államokra érvényes politikát és médiát érintő korrelációkat, és összefoglalták a fő tanulságokat, a tényekről való közmegegyezés fontosságát, a technológiai adaptáció időigényességét, a következő amerikai választás várható tematikáit, a politikai diskurzus polarizációjának lehetséges ellenszereit.

A rendezvényt az ELTE Bölcsészettudományi Kar, az ELTE BTK HÖK, az USA Nagykövetsége Magyarországon, a Mastercard és a Terfort-kert Alapítvány támogatta.

Az Egyesült Államok politikája és a média

Az Egyesült Államok politikája és a média

0

/

0

0

/

0