A Tudományos Tanács 2019-es pályázatai

2019.03.28.
A Tudományos Tanács 2019-es pályázatai
Az ELTE Tudományos Tanácsa meghirdette 2019-es pályázatait nemzetközi tudományos konferenciák szervezésének, külföldi előadók meghívásának és idegen nyelvű tanulmányok nyelvi lektorálásának támogatására. A pályázatokat mindhárom kiírásra folyamatosan lehet benyújtani 2019. december 31-ig. 

A konferenciák rendezését támogató pályázat célja az ELTE hírnevének öregbítése a nemzetközi tudományos életben. Nemzetközi konferenciának azok a rendezvények tekinthetők, melyek idegen nyelven zajlanak és az előadók, résztvevők jelentős részben külföldiek. Az elbírálás során előnyt élveznek azok a kezdeményezések, amelyek már sikeresen futó konferenciasorozatok részeként, nemzetközi szervezet égisze alatt szerveződnek, és több külföldi országból is fogadnak előadókat. Az egyetem szervezeti egységei vagy informális kutatói csoportok legfeljebb 1 millió forintos támogatásra pályázhatnak, amelyből azonban nem finanszírozhatók olyan költségek, mint a reprezentációs költségek, tanulmánykötetek kiadása, honoráriumok vagy reptéri transzferek. A konferencia időpontja 2020-as is lehet. A benyújtott dokumentumoknak tartalmazniuk kell a konferencia leírását, előzményeit és szakmai jelentőségét, a meghívottak felsorolását és a szakterületen betöltött szerepét, valamint az elérni kívánt célközönséget. Csatolni kell még a konferencia hozzávetőleges költségtervét, a tervezett bevételeket (forrással) és kiadásokat, valamint a támogatásból tervezett kiadásokat.
Részletek
Pályázati adatlap

A külföldi előadók meghívását támogató pályázat célja, hogy növelje az ELTE nemzetközi beágyazottságát, hallgatói számára pedig lehetővé tegye a kapcsolatépítést és a legfrissebb nemzetközi kutatási trendek megismerését. Itt is előnyt élveznek a már sikeresen futó előadássorozatok és csak olyan meghívás támogatható, amely legalább intézeti szintű előadás megtartását célozza. A megpályázható maximális összes 400 ezer forint, ebből fedezhetők a meghívott úti- és szállodai költségei, a támogatás azonban nem fordítható reprezentációs költségekre (például konferenciavacsorára) és az előadó honoráriumára sem. Erre a kiírásra karok, intézetek, tanszékek is jelentkezhetnek, a pályázatokban meg kell jelölni a meghívandó vendég nevét, beosztását és a szakterületen betöltött szerepét, valamint az előadás témáját, célközönségét és azt is, hogy milyen módon hajt hasznot az ELTE számára. A kiadásokat egy rövid költségtervben kell bemutatni.
Részletek
Pályázati adatlap

Az idegen nyelvű tanulmányok, könyvfejezetek és könyvek nyelvi lektoráltatását segítő támogatások olyan kéziratok lektorálására fordíthatók, amelyeket szerzőjük magasan jegyzett nemzetközi tudományos folyóiratban vagy kiadón keresztül szeretne közétenni. Erre a kiírásra kizárólag ELTE-s oktatók, kutatók és dolgozók nyújthatnak be pályázatot, a hozzájárulás legfeljebb 100 ezer forint lehet. A jelentkezéshez csatolni kell a kéziratot és – ha rendelkezésre áll – a szerkesztői levelet, ez utóbbi hiányában az elbírálás hosszabb ideig tarthat. A benyújtott dokumentumban meg kell jelölni a megcélzott tudományos folyóiratot vagy kiadót és a támogatási igényt vagy árajánlatot.
Részletek

A kiírásokra 2019. december 31-ig, vagy a rendelkezésre álló keret kimerüléséig folyamatosan lehet pályázni. A beérkező pályázatokat a Tudományos Tanács bírálja el. A tanács minden hónap első péntekén ülésezik, az adott pályázatnak legkésőbb a címzett ülés előtt egy héttel (péntek délig) kell beérkeznie, ellenkező esetben a benyújtott pályázatról csak a következő havi ülésen döntenek. A tanács támogató vagy elutasító döntései a pályázók nevének és a megítélt összegnek a feltüntetésével kerülnek be az emlékeztetőbe, a pályázók pedig hozzájárulnak, hogy az emlékeztetőt az ELTE saját honlapján nyilvánosságra hozza.