ADBIS 2018

ADBIS 2018
09/02 - 09/05

2018. szeptember 02. - 2018. szeptember 05.

Danubius Hotel Flamenco (1113 Budapest, Tas vezér utca 3–7.)

09/02 - 09/05

2018. szeptember 02. - 2018. szeptember 05.

Danubius Hotel Flamenco (1113 Budapest, Tas vezér utca 3–7.)


Az ELTE IK és az MTA SZTAKI szervezésében 2018. szeptember 2–5. között rendezik meg az adatbázisok és információs rendszerek fejlődésével foglalkozó 22. ADBIS konferenciát Budapesten. A konferencia elnöke - a 2004. évi konferencia után második alkalommal - Benczúr András, az IK professor emeritusa.

Az ADBIS (Advances in Databases and Information Sytems) konferenciasorozat fő célkitűzése, hogy fórumot biztosítson kutatási eredmények bemutatására, előmozdítsa a kapcsolatokat és együttműködést az európai országok és a világ bármely részének kutatói közösségei között az adatbázisok és információs rendszerek területén. A konferenciák nemzetközi platformot nyújtanak az adatbázisok elmélete, a korszerű adatbáziskezelési technológiák fejlesztésében és előremutató alkalmazásaiban elért eredmények bemutatására.

A konferenciasorozat előfutárai a keleti és nyugati blokk kutatói közötti együttműködést előmozdító East–West Database Workshop konferenciák, valamint a moszkvai ADBIS nevű nemzetközi konferenciák voltak a 90-es évek elején. Ezekből alakult ki Leonid Kalinyicsenko moszkvai professzor kezdeményezésére a régió kutatóinak összefogására az ADBIS mint közép és közép-kelet európai konferenciasorozat, amely néhány éve európai regionális konferenciává nőtte ki magát.

A konferenciasorozat szervezését 1996 óta az egyes résztvevő országok felkért képviselőiből álló Steering Committee irányítja. A konferenciasorozat kezdeményezője, egyben a Steering Committee elnöke júniusi elhalálozása miatt az idei konferencia a róla szóló megemlékezés jegyében zajlik majd.

A konferencián elfogadott előadások szigorú, három bírálaton alapuló rendszerben kerülnek kiválasztásra. A teljes cikkek a Springer LNCS sorozatban, a rövid cikkek és a workshop dolgozatok pedig a Springer CCIS sorozatban jelennek meg. A konferencia közel 40 résztémája az adattudomány, adattechnológiák, big data és az információs rendszerek területét fedi le.

A felkért előadók között kiemelendő az ELTE díszdoktora, Szalay Sándor asztrofizikus akadémikus, a John Hopkins egyetem professzora, aki saját tudományterületén kívül az egyik legelismertebb szaktekintély a tudományos kutatások új irányzata, az adatcentrikus tudományművelés terén.

További információk