Addiktológiai kutatások itthon és a világban

2024.04.23.
Addiktológiai kutatások itthon és a világban
A függőség különböző területeiről, az utóbbi évek legfontosabb kutatási eredményeiről hallhattak előadásokat az érdeklődők a ELTE PPK Klinikai Pszichológia és Addiktológia Tanszék és Addiktológia Kutatócsoport április 10-i konferenciáján.

Aczél Balázs tudományos dékánhelyettes nyitóbeszédében köszöntötte a közel 200 jelenlévő érdeklődőt és szakembert. Elmondta, hogy a kar Addiktológia Kutatócsoportja az utóbbi években sikereivel hazai és nemzetközi elismerésre tett szert mind a szerhasználatot, mind a viselkedéses addikciókat vizsgáló kutatásaival. „Remélem, hogy a jelen konferencia lehetőséget biztosít arra, hogy újabb ötletek és perspektívák szülessenek az addikciók megértésének és kezelésének további fejlesztéséhez” – fogalmazott a dékánhelyettes.

Kun Bernadette, a Klinikai Pszichológia és Addiktológia Tanszék vezetője köszöntőjében kiemelte a konferencia hagyományőrző és -teremtő jellegét: a kar 2008-ban szervezett először hasonló eseményt a magyar kutatási eredmények megosztására. Az idei konferencián a hazai vizsgálatok mellett a nemzetközi eredmények is nagy szerepet kaptak.

A konferencia nyitóelőadását Demetrovics Zsolt, az Addiktológia Kutatócsoport vezetője, a University of Gibraltar professzora, az ELTE PPK volt dékánja tartotta. Az addiktológiai kutatások Magyarországon és a világban című előadásában kiemelte a kutatási terület komoly magyarországi hagyományát: hazánkban már a 60-as évek óta vizsgálják a szakemberek a különböző függőségeket. Az utóbbi évtizedek fontos fejleménye a viselkedéses addikciók előtérbe kerülése. Ebben a termékeny időszakban a magyar kutatók számos jelentős nemzetközi kutatásban részt vettek, amiben Demetrovics Zsolt szerint a PPK-nak meghatározó szerepe van.

A konferencia kiemelt előadója Marc Potenza, a Yale University School of Medicine professzora, az ELTE díszdoktora volt.  A pszichiáter-addiktológus szakember több mint húsz éve vizsgálja az addiktív viselkedéseket és zavarokat, a tudatmódosító szerektől való függőséget, valamint a folyamatokban megjelenő nemi különbségeket. Sex and Gender Considerations Related to Stress, Trauma and Behavioral and Drug Addictions című előadásában a függőségekben, valamint a trauma- és stresszfeldolgozásban mutatkozó nemi különbségeket mutatta be. A stressz és a trauma megélését számos korábbi kutatás összekapcsolta a pszichopatológiák, köztük az addikciók kialakulásával. Ez az összefüggés nők körében erősebbnek tűnik. A nemi különbségeket agyi képalkotó vizsgálatokkal kimutatható biológiai eltérések, valamint a férfiak és nők által átélt traumákban tapasztalható különbségek magyarázhatják – mutatott rá a szakember.

Az esemény második felében a résztvevők tematikus áttekintéseket hallgathattak meg: ezekben a rövid előadásokban a szakemberek a függőség különböző vetületeiről nyújtottak átfogó képet. Kökönyei Gyöngyi egyetemi docens az addikciók és az érzelemszabályozás kapcsolatáról, Péterfi Anna PhD-hallgató az új pszichoaktív szerekről és a polidroghasználatról, Kaló Zsuzsa egyetemi docens pedig a nők addiktív viselkedéseiről számolt be előadásában.

A konferencia utolsó blokkjában friss vizsgálatok bemutatására került sor: Berta Krisztina PhD-hallgató a munkafüggőség kognitív profilját felállító kutatásukról, Dana Katz a videójátékokkal és a játékhasználati zavarral kapcsolatos legújabb eredményekről és a jövőbeli irányokról, Horváth Zsolt egyetemi adjunktus pedig a viselkedési függőségekben jelentkező vonás- és állapotjellegű különbségekről nyújtott áttekintést.

Forrás: ELTE PPK