Agocs-díj 2014

A 2014-es Agocs-díjakat Frei Zsolt tudományos ügyekért felelős rektorhelyettes adta át Mezey Barna rektor távollétében az ELTE Rektori Titkárságán. A 2014. szeptember 15-i ünnepi alkalmon jelen volt Surján Péter, a TTK dékánja, Kis Károly, a Geofizikai Tanszék egyetemi docense, Galsa Attila a Geofizikai Tanszék egyetemi adjunktusa és a korábbi évek díjazottjai is.

William B. Agocs (1911–2004) a Kutztown State College nyugalmazott tanszékvezető professzora Geofizikai Kutatási Alapot hozott létre 2000-ben. Az alapító okiratot az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektora és az alapító írta alá, a kuratórium elnöke az egyetem mindenkori rektora. A kutatási alapot a Geofizikai Tanszéken megismert kutatások elismeréseként hozták létre. Az Agocs-díj kuratóriuma egy PhD és két MSc-dolgozatot talált jutalmazásra érdemesnek 2014-ben.

Az idén díjazott dolgozatok:

Dósa Melinda: A Chibis műhold magyar SAS-3 elektromágneses hullámkísérlet monitor adatainak elemzése és űridőjárási eseményekkel való összevetése
Témavezető: Steinbach Péter
(A díjazott későbbi időpontban veszi át a díjat.)

Filipszky Péter Ádám: Mélyfúrásokban végzett NMP mérések inverziója
Témavezető: Balázs László

Herein Mátyás: Az endoterm fázisátmenet és geometria hatása a földköpeny-konvekció numerikus modelljeiben
Témavezetők: Galsa Attila és Lenkey László

2014.09.16.