Akadémiai Ifjúsági Díj

2022.06.07.
Akadémiai Ifjúsági Díj
Az MTA megújított, nyílt pályázatára idén is valamennyi fiatal MTA köztestületi tag kutató pályázhat.

Az Akadémiai Ifjúsági Díjat a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára alapította 1972-ben a tudományos élet területén dolgozó fiatal kutatók elismerésére. Az akadémiai tudományos kutatóhelyen dolgozó, 30 év alatti kutatók szakmai munkájának ösztönzésére és kiemelkedő tudományos eredményeik erkölcsi és anyagi megbecsülésére létrehozott díj célja elsősorban a pályamunkájuk alapján arra érdemes fiatal kutatók minél nagyobb számban való elismerése, tudományos munkájuk ösztönzése, támogatása. 1983-tól a pályázók korhatára 35 évre emelkedett, és az egyéni teljesítmény mellett a csoportmunka is elismerési lehetőséget kapott.

2021-től a pályázat nyílt jellegű: a Magyarországon költségvetési vagy alapítványi támogatásból működő kutatóközpontok, kutatóintézetek, egyetemek, valamint az alapító okiratuk szerint tudományos tevékenységet is végző más intézmények teljes vagy részmunkaidőben tudományos kutatói tevékenységet végző – MTA köztestületi tagsággal rendelkező – foglalkoztatottjai, ösztöndíjasai jelentkezhetnek a pályázatra a kutatóhely vezetőjének ajánlásával.

A díj elnyerésére pályázni lehet olyan egyéni munkával elért eredménnyel (szabadalom, találmány, könyv, szakcikk vagy cikksorozat, önállóan értékelhető kutatási részeredmény, a társadalomtudományok területén a doktori értekezés is) és annak összefoglalójával, amelynek tudományos értéke az elismerést indokolja. A beérkezett pályaműveket a tudományterületileg illetékes tudományos osztályok által felállított bírálóbizottságok rangsorolják. Az ő javaslatuk, értékelésük alapján a Tudományértékelési Elnöki Bizottság kialakítja a díjazásra vonatkozó javaslatát, amelynek alapján az MTA elnöke dönt a díjazottak személyéről. Évente 25 pályázót díjazhat az Akadémia, a díj odaítélhető összege a legjobb pályázatok esetében akár a bruttó félmillió forintot is elérheti.

A jelentkezési határidő 2022. szeptember 1., 16.00 óra

A pontos részletek az itt található kiírásban olvashatók.