Aktuális migrációs kihívások kezelése az elmúlt 10 év tükrében

2024.04.30.
Aktuális migrációs kihívások kezelése az elmúlt 10 év tükrében
A Belügyi Tudományos Tanács felhívására egyéni és kollektív munkákkal lehet pályázni 2024. október 1-ig.

Az ENSZ becslései szerint napjainkban mintegy 300 millió ember él születési országán kívül, miközben meghaladja a 100 millió főt azoknak a száma, akik különböző kényszerek – háborúk, természeti katasztrófák, vallási vagy politikai üldöztetés – hatására menekültek el otthonaikból  és kerestek menedéket hazájukon belül vagy kívül, akár szomszédos országokban vagy más régiókban. Az Európai Unió és tagállamai 2013 óta folyamatosan szembesülnek a migráció jelentette kihívásokkal, a folyamatra adott eltérő megközelítésű megoldási javaslatok pedig szorosan kapcsolódnak az Unió jövőjéről szóló vitához.

A pályázat lehetőséget nyújt a témakörrel foglalkozó kormányzati és nem kormányzati szervek, illetve kutatók számára, hogy kutatásaikkal és ismereteikkel hozzájáruljanak a migráció kérdéskörének alaposabb megismeréséhez. A pályázat célja, hogy a Tanács megismerje és a gyakorlatban is hasznosítsa a rendvédelmi szerveknél dolgozók és/vagy a téma iránt érdeklődő szakemberek ismereteit, gyakorlati tapasztalatait, véleményét és javaslatait.

A pályázaton természetes személyek vehetnek részt egyénileg vagy kollektív munkával, egy vagy több magyar nyelvű, eddig még nem publikált, máshová be nem nyújtott tanulmánnyal a következő témakörökben:

1. Új, innovatív megoldások, a migráció kezelésének alternatívái az Európai Unió külső dimenziójában
2. Az illegális migráció elleni fellépés lehetséges rendészeti válaszai

A beérkező tanulmányok közül a bíráló bizottság témánként az első három helyezettet pénzjutalomban részesíti, valamint különdíjat adományozhat.

A pályamunkákat kizárólag elektronikus úton, a Belügyi Tudományos Tanács online pályázati felületén lehet benyújtani legkésőbb 2024. október 1-én éjfélig.

A tartalmi és formai követelményeket, az elbírálás szempontjait és a díjazást is tartalmazó részletes pályázati kiírás elérhető a BTT honlapján.