Alaptámogatás 2017/2018-as tanév I. félév

2017.08.24.
Alaptámogatás 2017/2018-as tanév I. félév
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottsága 2017/2018-as tanév I. félévére pályázatot ír ki alaptámogatás elnyerésére. A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. szeptember 11.

Az alaptámogatásra pályázhatnak azok a hallgatók, akik a 2017/2018-as tanév őszi félévében első alkalommal létesítenek hallgatói jogviszonyt magyar állami ösztöndíjas, aktív teljes idejű (nappali tagozatos) alapképzésen, felsőoktatási szakképzésben, osztatlan képzésen vagy mesterképzésben.

Az ösztöndíj egy egyösszegű támogatást jelent, mely pályázat útján igényelhető. Alaptámogatásra jogosult lehet, aki fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult; halmozottan hátrányos helyzetű; családfenntartó; nagycsaládos; árva; hátrányos helyzetű; gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg vagy félárva. Pályázni a beiratkozást követő első félév elején lehetséges, a pályázat a rendszeres szociális támogatás pályázati rendszerébe került beépítésre.

A pályázatok benyújtásának időszaka: 2017. szeptember 6. – 2017. szeptember 11.
A pályázatokat a Neptun – Ügyintézés menü – Kérvények menüpontban lehet leadni.

Részletes pályázati kiírás