Alaptámogatás 2017/2018 II. félév

2018.01.09.
Alaptámogatás 2017/2018 II. félév
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottsága pályázatot ír ki alaptámogatás elnyerésére.

Az ösztöndíj egyszeri, egyösszegű támogatást jelent, mely pályázat útján igényelhető. Alaptámogatásra jogosult lehet, aki fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult; halmozottan hátrányos helyzetű; családfenntartó; nagycsaládos; árva; hátrányos helyzetű; gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg vagy félárva. Pályázni a beiratkozást követő első félév elején lehetséges. 

A pályázatokat a Neptun – Ügyintézés menü – Kérvények menüpontban lehet leadni. A pályázatok benyújtásának időszaka: 2018. február 5., 8:00 – 2018. február 10., 23:59.

Pályázati kiírás