Alsó tagozatos tanulók az információs társadalomban

2023.06.02.
Alsó tagozatos tanulók az információs társadalomban
"A digitális világ körülöttünk – alsó tagozatos tanulók az információs társadalomban" kutatási projekt az Eötvös Loránd Tudományegyetemen valósult meg. 

A társadalmi probléma azonosítása:

Az információ szerepének felértékelődésével, az információmennyiség ugrásszerű növekedésével együttesen erőteljes változás következett be a tanulás folyamatában, változóban van az iskola, illetve a pedagógus szerepének megítélése, újfajta tanulói tevékenységek jelentek meg, új, digitális fenyegetésekkel kell számolnunk. Éppen ezért kiemelten fontos, hogy a nevelési folyamat valamennyi résztvevője felkészüljön a megváltozott (információs) társadalmi viszonyokra, és azok veszélyeinek kezelésére.

A fejlesztés eredménye:

Az outputot olyan digitális produktumok (feladatsorok, videók, blended képzések, módszertani kézikönyv) jelentik, amelyek a 6-10 éves tanulók kompetenciafejlesztésére irányulnak, elősegítve az információs társadalom tevékeny, kritikus, alkotó, mentálisan kiegyensúlyozott polgáraivá történő nevelésüket.

A kifejlesztett eszköz bemutatása:

A projekt fókuszában egyrészt a digitális világban történő tájékozódás, másrészt a digitális világ veszélyei ellen történő védekezés áll. A kifejlesztett produktumok a közvetlen környezetükből származó példákat mutatnak a tanulóknak a különböző problémák – mint például az információ keresése, szelektálása, rendezése és az információk különböző formában történő publikálása – megoldására digitális eszközök segítségével. Szituációs játékokkal, rövid történetek eljátszásával, megbeszélésével ismertetik meg a tanulókat a digitális veszélyekkel, elsődleges választevékenységként a felismerés után a környezetnek történő jelzést tudatosítva.

A 6-10 éves korosztály számára kifejlesztett digitális tananyagok az ELTE honlapján (TINLAB – hasznosítható eredmények (elte.hu)), valamint az alábbi linkeken nyilvánosan elérhetőek:

Kapcsolat

Lénárd András Tamás egyetemi docens (ELTE Tanító- és Óvóképző Kar)
E-mail