Alumni Tanács, Testület

Alumni Tanács, Testület

Az ELTE Alumni Tanács az ELTE Alumni elvi irányítását ellátó szerve. A Tanács elnöke az ELTE mindenkori rektora. A Tanács az elnökön és az Alumni Testület tagjain kívül további kilenc kinevezett tagból áll, mely személyeket az egyetem rektora illetve kancellárja nevez ki az Alumni Szabályzatban foglaltaknak megfelelően. Jelen rektori kinevezettek: Dr. Fábri György, Dr. Frank Tibor, Dr. Frei Zsolt, Dr. Gecser Ottó, Dr. Hack Péter, Dr. Perlusz Andrea; a Kancelláriát képviselő személyek: Dr. Babos János, Pataky Csilla, Dr. Scheuer Gyula.

Az Alumni Tesület tagjai az ELTE Alumni Alapítvány mindenkori kuratóriuma.

Az ELTE Alumni Alapítvány elnöke az egyetem mindenkori rektora. Az Alapítvány kurátorai – egyben az Alumni Testület tagjai:

Prof. Dr. Borhy László, elnök

 

Rektor, az egyetem vezetője és képviselője. Ő felel azért, hogy az intézmény szakszerűen és törvényesen működjön, valamint hogy a hallgatók és az oktatók megfelelő feltételek mellett tudjanak tevékenykedni. Rektorrá választani csak megfelelő vezetési és gazdálkodási ismeretekkel rendelkező egyetemi tanárt lehet.

A rektort a Szenátus választja meg, a megbízatás négy évre szól, és egyszer, újabb négy évre megbízható.

Az ELTE rektora Prof. Dr. Borhy László egyetemi tanár, aki 2017. augusztus 1-től tölti be hivatalát.
Az ELTE Alumi Alapítvány elnökségét 2018 január 20. hatállyal vette át elődjétől.

Dr. Béres József

beres_photo

Béres József, a Béres Gyógyszergyár Zrt. elnöke, az Eötvös Loránd Tudomány Egyetem vegyész szakán 1977-ben szerzett diplomát. Tizenkét évig volt a Magyar Tudományos Akadémia Központi Kémiai Kutató Intézetének munkatársa. 1981-ben egyetemi doktori, 1986-ban kandidátusi címet szerzett. 1982-1984 között másfél évet dolgozott az USA-ban. Több mint 40 tudományos dolgozata jelent meg. Az 1989-ben a Béres csepp saját gyártására és forgalmazására megalakuló Béres Export-Import Rt. tudományos igazgatója. A Béres Holding alelnöki tisztsége mellett 2000-től a Béres Gyógyszergyár elnöke, majd édesapja halála után 2006-tól a Béres Holding elnöke. Tagja a Magyar Iparjogvédelmi Egyesületnek, a Magyar Tudományos Akadémia Mikroelem Kémiai Munkabizottságának. Az ELTE Természettudományi Karának szenátora, a Nagy Ferenc Alapítvány kurátora. A magyar gyógyszeriparban elért kimagasló eredményei, a népegészségügyben végzett munkája elismeréseként 2005-től a Szent György Lovagrend tiszteletbeli tagja, a Vitézi Rend tagja. 2005-ben munkáját a Hűség a Hazához Érdemrend Nagykeresztjével ismerték el. A Béres termékportfolió kifejlesztéséért, az egészségvédelem és a prevenció területén végzett kimagasló kutató, ismeretterjesztő tevékenysége elismeréseként a Magyar Természetgyógyászok Szövetsége a Természetgyógyászatért díjban részesítette. 2006-ban az Üzleti Etikai Díjjal tüntették ki. A díjat azok a hazai gazdasági szereplők kaphatják meg, akik a társadalmi felelősségvállalás gondolkodásmódján és környezetüket segítő cselekedeteken keresztül a társadalom felemelkedésén, jólétének növekedésén munkálkodnak.

Bojár Gábor

gabor_photo

Bojár Gábor (59), a Graphisoft társalapítója, az igazgatótanács elnöke az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerzett fizikus diplomát 1973-ban. 1973 és 1981 között az Eötvös Lóránd Geofizikai Intézet matematikai csoportvezetője. 1982-ben társával megalapítja a Graphisoftot. Irányítása alatt a vállalat nemcsak a magyar és közép-európai szoftver ipar legnagyobb exportőrévé vált, hanem világpiaci részesedésével a világ első három építészeti tervezőszoftvert (CAD) fejlesztő vállalata között szerepel. A Graphisoft számos külföldi és hazai díjjal kitűntetett termékeit több, mint százezer építész, építőipari illetve létesítménygazdálkodási szakember használja a világ 80 országában. A Graphisoft részvényeit 1998-tól a Frankfurti-, majd 2000-től a Budapesti Értéktőzsdén jegyezték 2007-ig, amikor a cég beolvadt a német Nemetschek csoportba. Ezt megelőzően 2006-ban önálló tőzsdei cégként kiválással létrejött a Graphisoft Park SE Európai Részvénytársaság, mely az Óbudai Gázgyár helyén alakult technológiai parkban az eredeti anyavállalat Graphisoft mellett otthont ad többek között a Microsoft, az Apple, az SAP, a Servier, és az AMRI magyarországi kutató fejlesztő bázisainak.

Bojár Gábort 1998-ben a Wall Street Journal Közép-Európa tíz legsikeresebb vállalkozója közé választotta és több alkalommal meghívást kapott a Davosi Világgazdasági Fórumra is. Sikeres vállalkozói tevékenységéért és a hazai szoftveripar nemzetközi rangjának emeléséért számos hazai kitüntetésben is részesült, ezek közül a legrangosabb a Magyar Köztársaság Széchenyi-díja, a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje a csillaggal, 2007. januárjában pedig elnyerte az Ernst&Young által alapított Enterpreneur of the Year 2006 díjat.

Bojár Gábor két évtizedig volt a Graphisoft elnök-vezérigazgatója. Ma a cég igazgatótanácsának elnöke, továbbá meghatározó részvényesként betölti a Graphisoft Park SE igazgatótanácsának elnöki posztját is. 1995-től 2008-ig tagja volt a Richter Gedeon Rt, igazgatóságának és 1998-tól 2005-ig a Soros Alapítvány Kuratóriumának.

Budapesten él orvos feleségével.

Varga Benedek 

Varga Benedek a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója. 1989-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerezte meg diplomáját történelem-levéltár szakon, majd nemzetközi ösztöndíjjal tanulmányokat folytatott Londonban, Cambridge-ben és Wolfenbüttelben. Ezt követően a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár munkatársa, 2000-től főigazgató-helyettese, 2008-tól főigazgatója lett, 2015 januárjától az ICOM Magyar Nemzeti Bizottságának elnöke. 

 

Dr. Kelevéz Ágnes

Kelevéz Ágnes a Petőfi Irodalmi Múzeum Médiatárának főosztályvezetője, irodalomtörténész, Babits kutató. 1977-ben végezte el az ELTE BTK magyar-francia-esztétika szakát. Az egyetem elvégzése után a Petőfi Irodalmi Múzeum Hangtárának munkatársa, 1989 és 1995 között az MTA Irodalomtudományi Intézet tudományos munkatársa, majd újra a PIM dolgozója. 1987-től a Hangtár főosztályvezető-helyettese, 2010-től 2016-ig, nyugdíjba vonulásáig főosztályvezetője. Babits Mihály életművének kutatását egyetemistaként kezdte. Szakdolgozatát Babits Az európai irodalom története c. művéről írta. A Babits-Szilasi levelezés kötet (1980) sajtó alá rendezése után a Mint különös hírmondó (1983) centenáriumi tanulmánykötetet szerkesztett. Közreműködött Babits Mihály kéziratainak bibliográfiája kötet kiadásában. Textológiai munkája eredményeként a Századvég kiadó Magyar Klasszikusok sorozatában Babits Mihály összegyűjtött verseinek kiadását gondozta, valamint sajtó alá rendezte Válogatott verseinek jegyzetelt kötetét is. Befejezés előtt áll Babits Mihály Versei 1906-1910. kötet sajtó alá rendezése, mely a kritikai kiadás sorozatának 2. kötete lesz. 1999-ben szerzett PhD fokozatot A keletkező szöveg esztétikája. Genetikai közelítés Babits költészetéhez címmel, melyet 1998-ban publikált az Argumentum Kiadónál. 2008-ban Babits Mihály születésének 125. évfordulójára megjelent tanulmánykötete: Kit új korokba küldtek régi révek” Babits útján az antikvitástól napjainkig. Petőfi Irodalmi Múzeum, 2008. 

Rendszeresen publikál irodalmi és szakfolyóiratokban (pl. Holmi, Alföld, Jelenkor, Irodalomtörténeti Közlemények, Irodalomtörténet). Irodalmi kiállítások kurátora (pl. Tisztelet a Nyugat szerkesztőinek. 90 éves a Nyugat (1998), „Látkép gesztenyefával”. Emlékkiállítás Nemes Nagy Ágnes 80. születésnapja alkalmából. (2001), Hordozható Európa. 100 éve született Cs. Szabó László (2005), A Romlás virágai. 150 éves Baudelaire verskötete (2007), 100 éves a Nyugat (2008), Ez bejött! Új szerzemények A-tól Z-ig (2015). Több mint 100 irodalmi interjút készített a Múzeum számára. 2006 folyamán a régi Eötvös Collegium hajdani diákjaival, nagy öregjeivel készített interjúsorozatot. A beszélgetések szerkesztett változata két kötetben jelent meg. (Kucsman Árpád: Egy kémikus a régi Eötvös Collegiumban. ELTE Eötvös József Collegium, PIM. 2006. Argumentum; Ahol a maximum volt a minimum. Emlékezések a régi Eötvös Collegiumra. ELTE Eötvös József Collegium, PIM. 2007. Argumentum). A Nyugat-év lezárásaként több kiadvány létrehozásában közreműködött társszerkesztőként: Nyugat-képeskönyv. Fotók, dokumentumok a Nyugat történetéből. Szerk: Kelevéz Ágnes, Szilágyi Judit. Budapest, Petőfi Irodalmi Múzeum, 2009.; Nyugat-mozi. Archív filmfelvételek a Nyugat íróiról. Szerk: Kelevéz Ágnes, Kemény Aranka, Szilágyi Judit. Budapest, Petőfi Irodalmi Múzeum, 2009. (DVD); Kelettől nyugatig. Mesélő térképek a Nyugat íróinak életéről. Szerk: Kelevéz Ágnes, Szilágyi Judit. Budapest, Petőfi Irodalmi Múzeum, 2009. (CD-ROM)  A Nyugat-képeskönyv a MKKE Szép Magyar Könyv Pályázatán Közönség-díjat kapott. Hangon és képen alapuló virtuális kiállításokhoz készített és publikált interjúsorozatokat a PIM honlapján Vas István, Nemes Nagy Ágnes és Ottlik Géza kortársainak visszaemlékezéseiből.

Az MTA Textológiai Bizottság titkára (1989–2000), tagja, majd társelnöke 2016-tól. 1990-ben Móricz-díjat, 2009-ben Nívó-díjat, 2011-ben Pulszky Ferenc Díjat kapott.

Kraudi Adrienne

1974 - 78. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerzett doktori címet.
1984 - 1986. Külkereskedelmi Főiskola Budapest posztgraduális képzés: áruforgalmi közgazda.
1989. Nemzetközi magánjogi és választottbírósági tanulmányok, University of the Pacific McGeorge School of Law in coordination with the Faculty of Law of Salzburg University.
1994 - 1996. Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Bankszakjogász posztgraduális képzés.
2000. Nemzetközi Adójogi Diploma, Robert Kennedy Egyetem, Zürich.
2000-től a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem adjunktusa. 
1988-tól a Magyar Külkereskedelmi Banknál dolgozik. 
2003-ban a Társasági Igazgatás és Humánpolitikai Igazgatóság ügyvezető igazgatójává nevezték ki. 
2005. június 1-től társasági igazgatási és marketing-kommunikációs vezérigazgató-helyettes.
2008. március 26-tól tagja a Bank Igazgatóságának. 
2005 - 2012. MKB Bank Zrt.; az Igazgatóság tagja.
2009 - 2010. A De Jure szakfolyóirat főszerkesztője.
2010 - 2013. A Joint Venture Szövetség Elnökségének tagja.
2013- Ormai és Társai CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP Ügyvédi Iroda, Bankjogi Csoport pénz- és tőkepiaci senior jogásza, compliance, corporate governance, pénzmosásellenes, titokkezelési és biztonsági szakértője.
2017. Aranykaptár Díj (a Magyar Bankszövetség elismerése a pénz- és tőkepiaci választottbíráskodás magyarországi meghonosításának, kiépítésének és működtetésének területén végzett kiemelkedő szakmai tevékenységért.)
Az MKB Euroleasing Zrt. Felügyelő Bizottságának elnöke, tagja az MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. Igazgatóságának, valamint az MKB Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának.
Előadásokat tart a Magyar Jogász Egylet éves kongresszusain, a Kriminológia Társaság ülésein, az ICC Hungary mesterkurzusain, a Budapesti Ügyvédi Kamara konferenciáin, a Bíróképző Akadémia képzésein, valamint az ELTE Állam- és Jogtudományi karán tartott tudományos üléseken, a Pénzügyi Békéltető Testület konferenciáján.

Simó György

simo_photo

1997-ben végzett az ELTE szociológia szakán. Közel 10 évig dolgozott a média különböző területein, mielőtt a Matáv Csoporthoz csatlakozott.
1999-től a MATÁVnet programigazgatója, majd 2000-ben a Matáv Csoport internet-stratégiájának kidolgozását végző projekt egyik vezetője.
2000. április 1-től a MATÁVnet Kft. vezérigazgató-helyettese, ügyvezetője, majd szeptember 1-től a vállalat (2001. május 2-tól Axelero Internet Rt) médiáért, stratégiáért és kommunikációért felelős általános vezérigazgató-helyettese.
2002 júliusától az Axelero Internet Rt. Igazgatótanácsának tagjává választották 2003. november 1-től az Axelero Internet (később T-Online Magyarország Zrt.) vezérigazgatója. Sikeresen felépítette a T-Online márkát. Kiemelt szerepet játszott a szélessávú internet ugrásszerű elterjesztésében.
2006. szeptember 20-tól Simó György a Magyar Telekom vezérigazgató-helyettese, a Vezetékes Szolgáltatások Üzletág vezetője.
2007. március 19-től a Mobilpress Zrt., majd 2007. június 28-tól az M Factory Zrt. Igazgatóságának elnöke.
2007. október 1-től a T-Online jogutód [origo] Média és Kommunikációs Zrt. Igazgatóságának tagja. 2008. január 1-jétől az Új Üzleti Területek és Üzletfejlesztési Üzletág vezetője.
A Magyar Mozgókép Közalapítvány (MMKA) Kuratóriumának, a MAFILM Zrt. igazgatóságának, az ELTE Alumni Alapítványnak, illetve a MPP Magyarország Informatikai Szolgáltató Nyrt és FHB Kereskedelemi Bank Zrt. felügyelő bizottságának tagja.

ELTE Alumni