Amszterdami kezdeményezés a nyílt hozzáférés érdekében

2016.05.02.
Amszterdami kezdeményezés a nyílt hozzáférés érdekében

Az Európai Unió holland elnökségének kezdeményezésére 2016. április 4–5. között, Amszterdamban rendezték meg az „Open Science: from Vision to Action” című konferenciát, melynek célja a nyílt tudomány és a nyílt hozzáférés (Open Access) népszerűsítése volt. A konferencia eredményeként készült „Amsterdam Call for Action on Open Science” felhívás a nyílt tudomány térhódítását segíti elő a tudományos életben: a kutatók munkájában, együttműködéseikben, a források és eredmények megosztásában.

Az amszterdami konferencia résztvevői – kutatók, kutatási alapok, kutatást folytató szervezetek, könyvtárak, kiadók és üzleti partnerek – olyan akciótervet dolgoztak ki, mely 2020-ra gyökeres változást eredményez a nyílt tudomány mai állapotához képest. A 2020-ig elérendő egyik cél a teljes körű, nyílt hozzáférés biztosítása minden tudományos publikáció esetében. A másik fő törekvés a kutatási adatok új megközelítésére irányul. A következő években a fenti célokat a tudományértékelési és -mérési rendszer modernizálásával támogatják, míg az országok közötti együttműködést a politikák összehangolásával és a pozitív gyakorlatok megosztásával kívánják segíteni.

A dokumentum szerint a nyílt tudomány térhódítását az újfajta technológiák, valamint a társadalom és a polgárok növekvő igénye is ösztönzi annak érdekében, hogy a tudomány reflektáljon korunk társadalmi kihívásaira. A növekvő nyitottság és a gyorsabb kommunikáció a tudomány, valamint a tudomány társadalommal való kapcsolatára is pozitívan hat. A nyílt hozzáférés érzékenyebbé teszi tudományt a társadalmi kihívásokra, elérhetőbbé teszi a kutatási eredményeket, így közelebb hozza egymáshoz az üzleti lehetőségeket és társadalmi problémákra születő megoldások kidolgozóit.

A fenntartható növekedésre törekvő Európa számára számtalan lehetőséget nyújt a nyílt tudomány. A legtöbb publikáció, kutatási adat és eredmény jelenleg nem szabadon hozzáférhető az érdeklődök számára, a tudomány értékelésének, mérésének rendszere elavult. Annak ellenére, hogy a döntéshozók felismerték a problémákat és számtalan kezdeményezés is létrejött az elmúlt években, az irányelvek egyelőre nem kidolgozottak. A konferencia résztvevőinek felhívása szerint együttműködésre, közös célokra és igazi változásra van szükség. A tudományos élet szereplői változtatásra sarkallják a politikusokat, aminek nyomán az Európai Bizottság és az Európai Unió Tanácsa kinyilvánították, hogy készen állnak a nyílt tudomány felé vezető átmenet összefogására, a változások felgyorsítására.

A következő lépés a felhívásban megfogalmazott 12 lépés megtétele lesz, melyek eredményeképpen a jelenlegi akadályok megszűnnek és fejlődnek az infrastruktúrák. A további intézkedésekkel ösztönzik majd az igényt a szabad hozzáférésre, valamint terjesztik a nyílt tudomány politikáját.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem – a hazai felsőoktatási intézmények közül elsőként – csatlakozott az Európai Kutatóegyetemek Ligája (League of European Research Universities, LERU) 2015. október 12-én közreadott petíciójához. A tavaly ősszel született nyilatkozat arra hívta fel az Európai Unió holland elnökségének figyelmét, hogy a tudományos eredmények közzétételében a nyílt hozzáférésnek nagyobb szerepet kell kapnia.