Anyanyelvünk évszázadai 4.

2017.03.21.
Anyanyelvünk évszázadai 4.
Az ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézetének Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszéke, valamint a tanszék diákműhelyei – az ELTE Tehetséggondozó Programjának keretében – Anyanyelvünk évszázadai 4. címen hallgatói konferenciát szerveznek. Jelentkezési határidő: 2017. április 15.

A konferencia középpontjában a magyar nyelv változása áll. A szervezők a nyelv történetiségét a hagyományos értelemben vett nyelvtörténetnél jóval tágabban értelmezik. Egyfelől – a dimenzionális nyelvszemléletnek megfelelően – olyan előadásokat is érdeklődéssel várnak, amelyek perspektívájában az idő, a tér és a humán dimenzió (társadalmi, művelődési, szociokulturális meghatározottság, stb.) közül legalább kettő megjelenik. Szívesen fogadják azokat az előadásokat, amelyekben az összekapcsolódó szempontok közül az egyik a történetiség (történeti dialektológia, történeti szociolingvisztika, történeti pragmatika, történeti pszicholingvisztika, történeti névtan, stb.). A nyelv története részének tekintik az újabb magyar kort is, ezért olyan előadásokat is várnak, amelyek a mai nyelvről, nyelvhasználatról, annak (területi és társadalmi) változatairól szólnak. Külön örömmel fogadják azokat az előadásokat, melyek a szinkróniában is megtapasztalható mozgásra, változásra mutatnak rá.

Az előadásokra a beérkezett összefoglalók szakmai elbírálása után kapnak felkérést az előadók. Az elhangzott előadásokat – a hagyományoknak megfelelően – konferenciakötetben tervezik megjelentetni. Az eseményre, mely költségtérítést nem igényel, magyarországi és határon túli, illetve külföldi egyetemek és főiskolák BA-s, MA-s és osztatlan képzésben résztvevő hallgatóit várják.

Tervezett időpont és helyszín: 2017. június 9–10., Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A.)

Jelentkezés

Részletes felhívás és további információk