Anyanyelvünk évszázadai 5.

2018.04.11.
Anyanyelvünk évszázadai 5.
Az ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszéke, valamint a tanszék diákműhelyei – az ELTE Tehetséggondozó Programjának keretében – Anyanyelvünk évszázadai 5. címen hallgatói konferenciát szerveznek. Jelentkezési határidő: 2018. április 30.

A konferenciára magyarországi és határon túli magyar, illetve külföldi egyetemek és főiskolák BA-s, MA-s és osztatlan képzésben résztvevő hallgatóit várják. A tanácskozás középpontjában a magyar nyelv változása (története) áll. A nyelv történetiségét azonban a hagyományos értelemben vett nyelvtörténetnél jóval tágabban értelmezik. Egyfelől – a dimenzionális nyelvszemléletnek megfelelően – olyan előadásokat is érdeklődéssel várnak, amelyek perspektívájában az idő, a tér és a humán (társadalmi, művelődési, szociokulturális meghatározottság, stb.) dimenzió közül legalább kettő megjelenik. Szívesen fogadják azokat az előadásokat, amelyekben az összekapcsolódó szempontok közül az egyik a történetiség (történeti dialektológia, történeti szociolingvisztika, történeti pragmatika, történeti pszicholingvisztika, történeti névtan, stb.).

Másfelől a nyelvtörténet részének tekintik az újabb magyar kort is, ezért olyan előadásokat is várnak, amelyek a mai nyelvről, nyelvhasználatról, annak (területi és társadalmi) változatairól szólnak. Különösen is örömmel fogadják azokat az előadásokat, melyek a szinkróniában is megtapasztalható mozgásra, változásra mutatnak rá.

Az előadásokat 15 percesre tervezik, hozzászólásokra és vitákra az egyes szekciók végén kínálnak alkalmat. Az előadások nyelve: magyar. Az előadásokra a beérkezett összefoglalók szakmai elbírálása után kapnak felkérést az előadók. A konferencián elhangzott előadásokat – a hagyományokhoz híven – konferenciakötetben tervezik megjelentetni. A konferencia költségtérítést nem igényel.

A tervezett konferencia időpontja és helye: 2018. június 8–9., ELTE BTK (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A)

További részletek és jelentkezés