Ásatások a thébai nekropoliszban

2017.12.05.
Ásatások a thébai nekropoliszban
Javában folyik a munka Egyiptomban a Luxor mellett, a Nílus nyugati partján fekvő Sheikh Abd el-Gurna dombján elterülő nekropoliszban, amelybe az ókori egyiptomi társadalom elit tagjai temetkeztek. Ezen a dombon helyezkednek el azok a sírok, amelyek az ELTE BTK Egyiptológiai Tanszékének egyik régészeti koncessziójához, a Thébai Magyar Régészeti Misszió TT 65 alprojektjéhez tartoznak.

A kar részéről Bács Tamás habilitált egyetemi docens, az Egyiptológiai Tanszék, illetve az ásatás vezetője, valamint Jasper Kata és Bartos Fruzsina PhD-hallgatók dolgoznak a helyszínen, kiegészülve Robert J. Stark kanadai antropológussal. A munkálatok a tervezett ütemben haladnak, az egyik sírkamra tisztítása és felmérése már befejeződött és megkezdődött a másik sírkamra tisztítása is. Amennyiben a munka nem ütközik valamilyen előre nem látott nehézségbe, az ásatási szezon a kitűzött célok elérésével zárulhat le december 7-én.

A TT 67 számú sír udvara felülről

Bár az ásatási terület fő fókuszpontja az alprojekt nevét is adó TT 65 számú, először Nebamun, majd később Imiszeba által birtokolt sír, az idei ásatási szezon munkálatai a tőle néhány méterre lévő TT 67 számú sírban zajlanak.

A sír tulajdonosa egy bizonyos Hapuszeneb volt, aki Hatsepszut uralkodása idején (Kr.e. 15. század első fele) töltötte be Amon isten főpapjának hivatalát a Nílus túlpartján elterülő Karnaki templomban.

Az idei szezon célkitűzése a sír kereszttengelyes termében található két akna sírkamráinak kitisztítása és felmérése. Maguknak az aknáknak a feltárása és felmérése már 2015 őszén megtörtént. Az aknák nem voltak érintetlenek, korábbi ásatások után visszatöltött anyag került elő belőlük, amelyek nagyrésze a Harmadik Átmeneti Korra (Kr.e. 10–7. század), kisebb hányada pedig az Újbirodalom korára (Kr.e. 16–11. század) datálható. Emellett a leletanyagban a területen működő kopt kolostoroknak köszönhetően a késő antik időszakból (Kr.u. 6–8. század) származó kerámiaanyag is gazdagon reprezentált. A sírkamrák feltárása is hasonló, az előzetes várakozásoknak megfelelő eredményeket hozott: ugyanerre a korszakra keltezhető számtalan temetkezési tárgy, tárgytöredék, kerámia, valamint nagy mennyiségű emberi maradvány került felszínre.

Ám a várt eredményeket is színesítheti váratlan minőségű, illetve ritkábban előforduló tárgytípusok felbukkanása,

mint például egy aranyozott, fából készült szárnyas szkarabeusz amulett, amely egykor egy elhunyt mellkasát díszíthette. A feltárási és felmérési munkák mellett jelentős állagmegóvási munkálatok is folynak, elsősorban a sír udvarán és homlokzatán, amelyek célja a nagymértékben töredékes mészkőfelszín állapotának konszolidálása.

Robert J. Stark kanadai antropológus szemrevételezi az emberi maradványokat a sírkamrában

Jasper Kata és Bartos Fruzsina a kerámiaanyag feldolgozása közben a TT 65 számú sír udvarán

Forrás: BTK