Átadták a Bolyai-ösztöndíjakat

2017.07.11.
Átadták a Bolyai-ösztöndíjakat
A tudományos pálya kiemelkedően fontos szakaszában, a PhD-fokozat megszerzését követő időben támogatja a fiatal kutatókat a Magyar Tudományos Akadémia által 1996-ban alapított Bolyai János Kutatási Ösztöndíj. Idén 646 érvényesen pályázó fiatal kutató közül 185, köztük 33 ELTE-s kutató nyerte el a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriuma által odaítélt támogatást. Az ösztöndíj elnyerését tanúsító oklevelet 2017. július 5-én, a „Bolyai-napon" vehették át a kutatók az MTA Székház Dísztermében.

„Úgy gondolom, hogy a Bolyai-ösztöndíj elnyerésével önök belépnek a magyar tudomány derékhadába. Ez a derékhad az, amely meg fogja határozni a magyar gazdaság, a magyar kultúra jövőjét. Ezért tartom rendkívül fontosnak, hogy ez az ösztöndíj ne csak anyagi motivációt jelentsen, hanem olyan, a társadalom részéről érkező támogatást is, amely arra sarkallja Önöket, hogy még az eddigieknél is nagyobb erőbedobással dolgozzanak a magyar tudomány ügyéért” – mondta köszöntőjében Lovász László, az MTA elnöke. 

A Bolyai-ösztöndíj története 1996-ban kezdődött. Akkor döntött úgy az MTA, hogy új ösztöndíjjal járul hozzá a pályakezdő fiatalok tudományos életpályájának tervezhetőbbé tételéhez. A PhD-fokozatot szerzett kutatók számára meghirdetett ösztöndíj segíti és ösztönzi a már jelentősebb eredményeket elért fiatalokat magyarországi kutatásaik folytatásában, valamint MTA-doktori értekezésük megírásában és a tudományos cím megszerzésében. Az egy, két vagy három évre elnyerhető ösztöndíj odaítéléséről a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriuma dönt.

Az ösztöndíj fontos jellemzője a teljesítményközpontúság, mert a fiatal kutatót egy adott kutatási téma feldolgozására és eredményei összefoglalására, közlésére serkenti. Az ösztöndíjjal az Akadémia segíteni kívánja a legkiválóbbakat a kutatóhoz méltó életkörülmények megteremtésében.

ELTE-s Bolyai-ösztöndíjasok 2017-ben:

Barna Ildikó

szociológia

Társadalomtudományi Kar

Bartus Dávid

régészet

Bölcsészettudományi Kar

Boldizsár Imre

gyógyszerészet

Természettudományi Kar

Csajbók Bence

matematika

MTA-ELTE Geometriai és Algebrai Módszerek a Kombinatorikában Kutatócsoport

Derekas Aliz

űrfizika és csillagászat

Természettudományi Kar

Egedi-Kovács Emese

klasszika-filológia

Eötvös József Collegium

Farkas Viktor

szerves kémia

MTA-ELTE Fehérjemodellező Kutatócsoport

Galsa Attila

geofizika

Természettudományi Kar

Gosztonyi Ferenc

művészettörténet

Bölcsészettudományi Kar

Halasi Zoltán

matematika

Természettudományi Kar

Harami Gábor

biokémia és molekuláris biológia

Természettudományi Kar

Horváth Zsolt Kelemen

történettudomány

Bölcsészettudományi Kar

Janacsek Karolina

pszichológia

Pedagógiai és Pszichológiai Kar

Kelemen Pál Károly

irodalomtudomány

Bölcsészettudományi Kar

Koltai János

kondenzált anyagok fizikája

Természettudományi Kar

Kovács Tamás

űrfizika és csillagászat

Természettudományi Kar

Kun Bernadettte Eleonóra

pszichológia

Pedagógiai és Pszichológiai Kar

Micsonai András

biokémia és molekuláris biológia

Természettudományi Kar

Müller Viktor

elméleti biológia

Természettudományi Kar

Nagy Zoltán Lóránt

matematika

MTA-ELTE Geometriai és Algebrai Módszerek a Kombinatorikában Kutatócsoport

Novák Zoltán

szerves és biomolekuláris kémia

Természettudományi Kar

Novothny Ágnes

földrajz

Természettudományi Kar

Pogány Ákos

evolúcióbiológia

Természettudományi Kar

Rácz Andrea

szociológia

Társadalomtudományi Kar

Rosivall Balázs Miklós

evolúcióbiológia

Természettudományi Kar

Seláf Levente

irodalom- és kultúratudományok

Bölcsészettudományi Kar

Slíz Marianna Ilona

nyelvtudomány

Bölcsészettudományi Kar

Smid Mária Bernadette  néprajz Bölcsészettudományi Kar

Szép Zsolt

fizika

MTA-ELTE Statisztikus és Biológiai Fizika Kutatócsoport

Szécsényi András  történettudomány Bölcsészettudományi Kar

Szöllősi Eszter

ökológia

Természettudományi Kar

Vaderna Gábor

irodalom- és kultúratudományok

Bölcsészettudományi Kar

Vitéz-Cservenák Melinda

neurobiológia

Természettudományi Kar

Díjazottak teljes névsora

Forrás: MTA