Átadták a Kisfaludy Alapítvány idei díjait

2016.07.05.
Átadták a Kisfaludy Alapítvány idei díjait
2016. június 23-án adták át a Richter Gedeon Nyrt. Kisfaludy Lajos Alapítvány 2016. évi díjait. A közhasznú Alapítvány Kuratóriumának döntése alapján az egyik díjazott Enyedi Kata Nóra tudományos segédmunkatárs (MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport), oklevélben részesült Nemes Anikó tudományos munkatárs (ELTE Szerves Kémiai Tanszék) is.

A tudományos program keretében Deli József professzor (Pécsi Tudományegyetem, Gyógyszerésztudomány Kar, Farmakognóziai Intézet) és két díjazott, Könczöl Árpád (Richter Gedeon Nyrt.) és Enyedi Kata Nóra tartottak előadást. A díjakat a Kuratórium 2015 őszén hivatalba lépett új elnöke, Hudecz Ferenc, az ELTE TTK Szerves Kémiai Tanszék és az MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport vezetője, az ELTE korábbi rektora, valamint Bősze Szilvia tudományos főmunkatárs (MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport), a kuratórium titkára adták át.

A 20 éve működő Kisfaludy Lajos Alapítvány célja az eredeti gyógyszerek kutatása és az ahhoz kapcsolódó tudományterületek fejlődésének elősegítése, támogatása, különös tekintettel a Richter Gedeon Rt.-ben folytatott tudományos kutatásokkal érintett területére. A Kuratórium évente pályázatot ír ki fiatal (38 év alatti) kutatók számára, ennek keretében lehetőség nyílik olyan, gyógyszer-kutatással kapcsolatos publikáció benyújtására, amely nemzetközi folyóiratban jelent meg. A pályázatokat a hazai tudományos élet képviselőiből álló zsűri, a Kuratórium tagjai bírálják el.