Átadták a Pedagógus Kutatói Pályadíjakat

2020.02.23.
Átadták a Pedagógus Kutatói Pályadíjakat
Az elismerésben egyetemünkről Fenyő D. György, az ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola magyartanára és Komáromi Annamária, az MTA–ELTE Fizika Tanítása Kutatócsoport tagja részesült. A díjjal a Magyar Tudományos Akadémia azokat a tanárokat köszönti, akik a tanítás mellett a kutatómunkából is kiveszik részüket.

Idén 12 tanár vehette át a Pedagógus Kutatói Pályadíjat Török Ádámtól, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkárától, aki az Akadémia fontos feladatának nevezte, hogy támogassa azokat a tanárokat, akik kutatásaik révén maguk is hozzájárulnak közös tudáskincsünk gyarapításához. „Egy-egy kiemelkedő pedagógusszemélyiség meghatározó lehet a diák pályaválasztása, s ezáltal egész élete szempontjából. Én hálás vagyok azoknak a tanároknak, akik nem csupán tanítottak minket az iskolában, hanem iránymutatásukkal befolyásolták a sorsunkat. Sokat köszönhetünk nekik” – mondta. – Az új ismeretek és tudás létrehozása hosszú folyamat eredménye. A pedagógus pedig a tudásnak nem csupán átadója, hanem megalkotója is lehet. A Magyar Tudományos Akadémia feladata, hogy támogassa azokat a tanárokat, akik kutatásaik révén maguk is hozzájárulnak közös tudáskincsünk gyarapításához. „Az Akadémia ezt a kiemelkedő teljesítményt és komoly szakmai munkát ismeri most el. Olyan pedagógusokat köszönt, akik a tanítás mellett a kutatói munkából is kiveszik a részüket” – mondta a főtitkár.

Török Ádám pedagógusi munkája mellett elért érdemes tudományos eredményeiért Pedagógus Kutatói Pályadíjban részesítette mások mellett Fenyő D. Györgyöt, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium vezetőtanárát Az irodalomtanítás módszertana című pályamunkájáért.

Fenyő D. György 1982-ben végzett az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, a magyar nyelv és irodalom mellett két évig történelmet, majd összehasonlító és világirodalmat hallgatott. 1981-től 2002-ig a Budapesti Berzsenyi Dániel Gimnáziumban tanított, 2004 óta az ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola vezetőtanára. A középiskolai tanítás mellett foglalkozott roma gyerekek és fiatalok oktatásával, szakiskolai képzéssel és felnőttoktatással is. Irodalomtörténészként József Attila költészete és a 20-21. századi magyar irodalom áll érdeklődése központjában, pedagógiai szakíróként az irodalomtanítás módszertani kérdési, az iskola légköre, az osztályfőnöki munka, a tanítás etikai dimenzió foglalkoztatják. Kétszáznál több publikációja jelent meg, közte több könyve és tankönyve. A Magyartanárok Egyesületének 1996 óta választmányi tagja, 1998 óta alelnöke.

Ugyancsak az elismerésben részesült Komáromi Annamária, az MTA–ELTE Fizika Tanítása Kutatócsoport tagja. A Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium fizikatanára 2019-ben az ELTE Fizika Doktori Iskolában szerzett PhD-fokozatot Komplex fizikai és műszaki alkotások felhasználása a középiskolai fizika oktatásában című dolgozatával. Közreműködik az ELTE „Fizika tanítása” doktori programjának bázisán hálózatszerű szervezetben működő kutatócsoport munkájában. Tél Tamás csoportjában a tanár tagok önként vállalt többletfeladatként kutatnak, a munka döntő részét Komáromi Annamária is saját iskolájában végzi, miközben folyamatos kapcsolatban áll a többi résztvevővel. 

A Pedagógus Kutatói Pályadíj elnyerésére pályázatot nyújthat be minden olyan egyetemi szintű mester fokozatú diplomával vagy PhD/DLA fokozattal rendelkező pedagógus, aki legalább öt évet töltött el a pedagógusi pályán, és a pályázat beadásának időpontjában legalább félállású pedagógusként magyarországi, illetve külföldi, magyarul is oktató középiskolánál vagy általános iskolánál jogviszonyban áll. A benyújtott pályaművet a tudományterület illetékes kutatói bírálják el, majd az MTA Tudományértékelési Elnöki Bizottság szakbizottságai rangsorolják. A bírálók és szakbizottságok értékelő véleményére támaszkodva az MTA Tudományértékelési Elnöki Bizottság kialakítja a díjazásra vonatkozó javaslatát, amelynek alapján az MTA elnöke dönt a díjazottak személyéről. 

Forrás: MTA
Borítókép: mta.hu/Szigeti Tamás