Átfogó együttműködés az ELTE és a Richter között

2021.10.12.
Átfogó együttműködés az ELTE és a Richter között
Közös kutatási projektekre, valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetemen folyó oktatás, azon belül is elsősorban a doktori képzés támogatására terjed ki az az együttműködési megállapodás, amelyet 2021. október 12-én írtak alá a Richter Gedeon Nyrt., a Richter Gedeon Talentum Alapítvány és az ELTE képviselői. A megállapodás fő célja a magasan képzett, piaci igényeknek megfelelő tudással felvértezett kutatói utánpótlás biztosítása és az ELTE-n keletkező tudás hasznosítása.

A jövő gyógyszeripari szakembereinek magas szintű képzése iránt elkötelezett Richter Gedeon Nyrt. és a cég által 2008-ban létrehozott Richter Gedeon Talentum Alapítvány 5 évre szóló, hosszú távú együttműködésről állapodott meg Magyarország vezető tudományegyetemével, az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel az élettudományi és természettudományi oktatás és kutatás területén.

Az együttműködés részeként a Richter alapítványa az élettudományi és természettudományi kutatások iránt elkötelezett PhD-hallgatókat megcélzó PhD-ösztöndíjakat alapít. A pályázaton elnyerhető ösztöndíjakat a 2021/2022-es tanulmányi évtől kezdődően négy tanévben hirdetik majd meg. Az ösztöndíjat minden évben 3–5 fő 35 év alatti doktorandusz nyerheti el, akinek kutatási témája a gyógyszeripari érdeklődési körbe tartozik. Az ösztöndíjas doktorandusz hallgatók után az egyetem is további jelentős támogatás kap majd, amit a PhD-képzések infrastrukturális feltételeinek és oktatói hátterének javítására fordíthat.

Az együttműködés keretében a Richter segíti az Egyetemen végző fiatal szakemberek pályaorientációját, és lehetőség lesz a gyógyszeripari tevékenységhez kapcsolódó új szakmai képzés indítására is.

A kooperáció az oktatás mellett az ELTE és a Richter számára is kulcsfontosságú egészségtudományi kutatások területére is kiterjed. Ennek keretében a következő 5 évben a cég és az egyetem együttesen pályázik majd az állami és uniós pályázatokon, valamint közös kutatás-fejlesztési együttműködési projekteket valósít meg.

A kutatási és oktatási együttműködésekről szóló szerződéseket 2021. október 12-én írták alá az Egyetem Lágymányosi Campusán, ahol Borhy László, az ELTE rektora, Scheuer Gyula, az Egyetem kancellárja, Kacskovics Imre, az ELTE Természettudományi Karának dékánja, Bogsch Erik, a Richter Gedeon Nyrt. elnöke, Orbán Gábor, a Richter Gedeon Nyrt. vezérigazgatója és Pellioniszné Paróczai Margit, a Richter Gedeon támogatáspolitikáért és alapítványi tevékenységek koordinálásáért felelős vezetője, valamint Pokol György, a Richter Gedeon Talentum Alapítvány elnöke látta el kézjegyével a dokumentumot.

„Ez a megállapodás, amelyet a mai napon a két intézmény vezetése ünnepélyesen aláír, az innováció jegyében született. Az ELTE Természettudományi Karán évek óta azon dolgozunk, hogy az ország egyik legnépszerűbb természettudományi karát

az innováció hazai bölcsőjévé tegyük – ahol tehetséges innovátorokat képzünk

és ahol az innovatív felfedezések születnek” – mondta Kacskovics Imre, az ELTE TTTK dékánja.

Bogsch Erik, a Richter Gedeon Nyrt. elnöke az eseményen kifejtette: „Az idén 120 éves Richter sikerének az alapítástól fogva az egyik legfontosabb összetevője a magyar szellemi erő, a generációk alatt felhalmozott szaktudás, amelynek köszönhetően napjainkra a Richter a hazai gyógyszeripar kiemelkedő szereplője, a közép-kelet európai gyógyszerkutatás legjelentősebb központja. Ahhoz, hogy szakmai eredményeinket megőrizzük és tovább tudjuk fejleszteni, stabil és magasan képzett szakmai utánpótlásbázisra és a piac igényeit figyelembe vevő felsőoktatási képzésre van szükség, ezért elemi érdekünk, hogy szoros együttműködéseket alakítsunk ki az egyetemi szférával.”

Orbán Gábor, a Richter Gedeon Nyrt. vezérigazgatója hozzátette: „Kiemelt feladatunknak tartjuk, hogy szakmai tevékenységünkkel és támogatási programjainkkal is hozzájáruljunk a hazai tudományos élet és az oktatás fejlesztéséhez, a tehetséggondozáshoz és a kiemelkedő tudású szakemberek itthon tartásához.”

A Richter Gedeon Talentum Alapítványról:

A 2008-ban a Richter Gedeon Nyrt. által létrehozott Alapítvány célja olyan tehetséges, 35 év alatti fiatalok graduális és posztgraduális tanulmányainak támogatása, akik a tanulmányok eredményes elvégzését követően a magyar gyógyszeripar sikeres szakemberei, kutatói lehetnek. A fiatalok támogatása mellett azon egyetemek és egyéb oktatási intézmények tevékenységét is támogatja az alapítvány, amelyek a sikeresen pályázó fiatalok képzését végzik. Az együttműködő egyetemek létszáma folyamatosan bővül, az Alapítvány éves szinten mintegy 200 millió forinttal támogatja a hazai felsőoktatást. A felsőoktatáson túl az alapítvány olyan középiskolai diákokat is támogat ösztöndíj formájában, akik érdeklődnek a természettudományok iránt.