„Átjárások – áthallások” – felhívás

Az Eötvös József Collegium Magyar Műhelye „Átjárások – áthallások” címmel interdiszciplináris konferenciát szervez a humántudományok alap-, mester-, valamint doktori képzésben résztvevő hallgatói számára. A magyar nyelvű előadásokat a következő területeken várják: irodalomtudomány, filmtudomány, színháztudomány, művészetelmélet, nyelvtudomány, médiatudomány és kultúratudomány. A szekciók kialakítása a jelentkezések függvényében történik. A konferencia 2014. november 7–8. között lesz az Eötvös József Collegiumban, a plenáris nyitóelőadást Szegedy-Maszák Mihály tartja Összművészet: kísértés vagy kudarc? címmel.

A konferenciára olyan tematikájú előadásokat várnak, amelyek többek között az irodalomtörténeti korszakok, műfajok, alkotások, illetve különböző kultúrák, nyelvek, ideológiák és diszciplínák közötti kapcsolatokkal foglalkoznak. Az előadások olyan kérdéseket tárgyalhatnak, mint például az úgynevezett magas- és tömegkultúra közötti átjárások, a fordítás, az interkulturalitás vagy a műfajváltások problémaköre. Szívesen látnak a témához kapcsolódó konkrét esettanulmányokat, valamint általános igényű, elméleti állásfoglalásokat is. A konferencia legfőbb célja, hogy a különböző tudományterületek képviselői között aktív és termékeny gondolatcsere alakuljon ki. A beérkező absztraktok bírálatát neves egyetemi oktatók végzik. Az előadások 20 percesek, melyet 10 perc vita követ. Az absztraktokat legfeljebb 2000 leütés terjedelemben erre az e-mailcímre várják. Jelentkezési határidő: 2014. október 13. éjfél. Az előadások szerkesztett és válogatott anyagából konferenciakötet megjelentetését tervezik.

2014.10.02.