Az ÁJK-n készült doktori értekezést díjaztak

2021.04.07.
Az ÁJK-n készült doktori értekezést díjaztak
Az ELKH Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézete 2020-ban is az ELTE-n készült munkát ismert el: a Pro Dissertatione Iuridica Excellentissima 2020 díjat Várhomoki-Molnár Márta Katalinnak ítélték oda koncessziókról szóló könyvéért.

Várhomoki-Molnár Márta Katalin a Miniszterelnökség Közbeszerzési Szabályozási Főosztályának vezetője, az ELTE JOTOKI közbeszerzési szakjogász képzésének és az NKE közbeszerzési tanácsadó felsőfokú szakirányú továbbképzésének megbízott oktatója. 2007-ben végzett az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán, ebben az évben az állami szervek polgári jogalanyiságáról írt tanulmányával az OTDK polgári jogi szekciójában első díjat nyert. Kutatási területe az állami szféra gazdasági szerződéses kapcsolatai. Közbeszerzési és koncessziós témában több tudományos publikációja jelent meg. A Közbeszerzési Szemle, majd a Közbeszerzési Értesítő Plusz közbeszerzési szakmai folyóirat egyik szerkesztője, közbeszerzési kommentárok társszerzője. 

A közigazgatás szerződései és a koncessziók Európában című értekezését az ELTE Polgári Jogi Tanszékén írta, témavezetője Harmathy Attila professor emeritus volt. Könyve a koncesszió intézményén keresztül a közigazgatás által kötött szerződések sajátosságait vizsgálja, valamint a közigazgatás szerződéseinek területén az egyes nemzeti jogrendszerek és az uniós közbeszerzési jog szemléletét, fejlődési irányát és egymásra gyakorolt hatását tárja fel. A koncessziók jó lehetőséget kínálnak arra, hogy a közigazgatás gazdasági szerződéses kapcsolatainak jellegzetességeit megismerjük. Nem egyszerűen a szerződésekre vonatkozó jog eltérései figyelhetőek meg jól esetükben, hanem olyan fontos társadalmi-gazdasági kérdésekre is rávilágítanak, mint az állam gazdasági szerepvállalásának és a közszolgáltatások megszervezésének módjai, vagy a piac és a közigazgatás határainak kijelölése. A kiadvány különösen hasznos a közszférában dolgozó jogászok, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók, közbeszerzési joggal foglalkozó ügyvédek és jogtanácsosok számára.

A díjat az MTA Jogtudományi Intézete 2014 óta ítéli oda kétévente a legjobb jogtudományi PhD-disszertációnak. Eddig minden alkalommal az ELTE doktoranduszai vehették át az elismerést: 2014-ben Kajtár Gábor, 2016-ban Burai Petra (megosztva), 2018-ban pedig Sulyok Katalin.

Forrás: ELTE ÁJK