Az Állam- és Jogtudományi Kar (ÁJK) programjai

2017.10.02.
Az Állam- és Jogtudományi Kar (ÁJK) programjai

2017. október 13.

Helyszín: Főépület 252., 112.

10:00–10:45

Legyél Te is kriminológus! – A kriminológus mesterképzés népszerűsítése
A kriminológia mesterképzés általános szakos tájékoztatója többek között azt is bemutatja, hogy a bűnözéskontroll egyes intézményeinél dolgozó szakemberek (pártfogó felügyelők, áldozatvédelemmel foglalkozó szakemberek, gyermekvédelmi szakemberek, börtönpszichológusok) milyen munkát végeznek, mi a feladatuk.

Előadó: Czifra Judit PhD-hallgató, Kriminológia Tanszék

10:00–10:45

Jogászi pályaképek – Plenáris beszélgetés a Kar oktató mentoraival
Az elsőévesek kari oktatómentorai beszélnek hivatásukról és a mai pályakezdő jogászok lehetőségeiről.

Vezeti: Báldy Péter oktatómentor, a Mentorprogram társelnöke, a Jogi Továbbképző Intézet igazgatóhelyettese

11:00–11:45

Külföldi tanulmányi lehetőségek az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán
Az Állam- és Jogtudományi Kar számára kiemelten fontos hallgatói szaktudásának nemzetközi környezetben történő fejlesztése, melyhez a kari Nemzetközi Iroda szolgáltatásaival nyújt segítséget. A XXI. században mind az oktatásban, mind pedig a munkaerőpiacon elengedhetetlen minimum egy idegen nyelv tárgyalási szintű ismerete, amit leghatékonyabban külföldi tanulmányút és/vagy szakmai gyakorlat útján sajátíthatsz el.

Hogyan segít ebben az ÁJK?

  • Erasmus+ tanulmányi ösztöndíj támogatással több mint 100 partneregyetemünk valamelyikébe,
  • Erasmus+ szakmai gyakorlat ösztöndíj támogatással bármely EU-s tagállam területén, választott szakodnak megfelelő tevékenység végzése esetén,
  • idegennyelvű részképzésekkel francia és német nyelven,
  • nyári egyetemek szervezésével, 
  • folyamatos tájékoztatással az aktuális nemzetközi lehetőségekről.

Ha diplomád megszerzése mellett magas szintű nyelvtudás, külföldi tapasztalatok, valamint más kultúrák megismerése is a célod, készülj erre tudatosan! Az előadás során a Kar Nemzetközi Irodájának munkatársai és Erasmus tanulmányúton részt vett hallgatók tájékoztatnak a lehetőségekről, osztják meg személyes tapasztalataikat.

Előadó: Nemzetközi Iroda 

11:00–11:45

Kölcsönözz mentorokat! Élő Könyvtár az elsőéveseknek szóló mentorprogram oktató- és diákmentoraival 
Az ELTE ÁJK egyedülálló mentorprogramjának célja az elsőéves hallgatók egyetemi integrációjának segítése. Minden elsős hallgatói csoportnak van egy oktatómentora és három diákmentora, akik közösen segítik az egyetemre újonnan érkezőket az első évben. Nekik köszönhető minden szeptemberben az Orientációs Napok elnevezésű esemény, ahol a gólyák először találkoznak csoportjukkal és a szakmával. A tanév során tanulásmódszertani, írásmódszertani, time-management képzésekre kerül sor, illetve a féléves vizsgák közeledtével vizsgafelkészítőket szerveznek, miközben különféle programokkal bemutatják a jogászi, kriminológusi, politológusi szakmát, társadalomban betöltött szerepét és felelősségét is. A mentorok egész évben figyelemmel kísérik diákjaikat egyénileg is. A beszélgetésen az ő munkájukba pillanthatsz be. 

13:00–13:45

Demokráciák és diktatúrák – Westerostól Coruscantig: Politikai rendszerek elképzelt univerzumokban
Demokrácia és diktatúra problémája végigkíséri az emberiség fejlődését – és megjelenik korunk legnépszerűbb popkulturális alkotásaiban is. Tóth Csaba, a Politikatudományi Intézet adjunktusa, A sci-fi politológiája című könyv szerzője a legismertebb, legnépszerűbb kitalált univerzumokon keresztül mutatja be e poltikai rendszerek legfontosabb jellemzőit. Az előadásból kiderül, miért tudta Palpatine kialakítani a Galaktikus Birodalmat, és lenne-e esély demokratikus alapokra helyezni a Trónok harca Hét Királyságát.

Előadó: Tóth Csaba adjunktus, Politikatudományi Intézet

13:00–13:45

Nem kirakatper. A tárgyalás mint a büntető igazságszolgáltatás színtere.
Az ELTE ÁJK Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék mellett működő Diákkör tagjai azt mutatják be, hogyan zajlik napjainkban egy bírósági tárgyalás. Az egyszerű jogesetből kiinduló perszimuláción az egyes eljárási szerepeket a diákkör tagjai maguk alakítják. A tárgyalás a hatályos Büntető Törvénykönyv és Büntetőeljárási kódex rendelkezéseinek megfelelően zajlik. Akár egy tárgyalóteremben is érezhetik magukat a résztvevők.  Annak érdekében, hogy teljes mértékben megértsék, mi miért történik a tárgyaláson, kommentárral, rövid magyarázatokkal Rácz Anna PhD-hallgató fog szolgálni.