Az Állam- és Jogtudományi Kar (ÁJK) programjai

2020.11.09.
Az Állam- és Jogtudományi Kar (ÁJK) programjai

2020. NOVEMBER 18.


Bemutatkozik az Állam- és Jogtudományi Kar 
Előadó: Somssich Réka egyetemi tanár, oktatási- és tanulmányi ügyekért felelős dékánhelyettes
Időpont: 15.45–16.15 

Chateljetek velünk!

Az ELTEFeszt teljes időtartama alatt, 15 és 19 óra között kérdezhettek, beszélgethettek velünk felvételi, tanulmányi kérdésekről! Csatlakozzatok az alábbi linken, várunk Benneteket és a kérdéseiteket!

A kérdésekre válaszolnak: László Orsolya, a Felvételi Iroda munkatársa, Győri Gábor, a Tanulmányi Hivatal csoportvezetője, Udovecz Ákos, a Nemzetközi Iroda munkatársa, Laurincz Boglárka joghallgató, a HÖK integrációs alelnöke, Nagymihály Levente joghallgató, a HÖK tanulmányi alelnöke

Élő előadások

Jogi pályák
Kerekasztal-beszélgetés a jogászi hivatásrendek jeles képviselőivel

Az érdeklődők megismerkedhetnek a jogi pályák jellemzőivel, a meghívott vendégek tanulmányaik és pályafutásuk során szerzett személyes élményeivel. Szó esik majd a fiatal jogászok számára nyitva álló karrierlehetőségekről, az egyes hivatások választásával rájuk váró kihívásokról. Milyen előnyei és árnyoldalai vannak az ügyvédi, ügyészi, bírói vagy közhivatalnoki pályának, és melyek azok a tulajdonságok, amelyekkel rendelkeznie kell a jelöltnek, ha az adott hivatásrend területén szeretne elhelyezkedni? Ezekre a kérdésekre mind választ kaphatunk a beszélgetés során.

Résztvevők: Costopoulos Orestis, a Központi Nyomozó Főügyészség főügyészhelyettese; Darák Péter, a Kúria elnöke, az ÁJK Pénzügyi Jogi Tanszék oktatója; Éless Tamás ügyvéd, partner, Oppenheim Ügyvédi Iroda, az ÁJK Polgári Eljárásjogi Tanszék oktatója; Marosi Ildikó alkotmánybíró; Papp Erika ügyvéd, managing partner, CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP Ügyvédi Iroda

Moderátor: Rácz Anna
Időpont: 16.30 – 17.45 

Link


Nemzetközi programok quiz és interkulturális kóstoló

A workshop első részében bemutatjuk a kar nemzetközi tanulmányi lehetőségeit, az Erasmus+ ösztöndíjprogramot, francia és német részképzésünket, illetve nyári egyetemeinket. Beszélünk a nemzetközi diákéletről szakmai és szabadidős vonatkozásban egyaránt. Ezt követően quiz kitöltésére invitáljuk a résztvevőket az elhangzottak alapján.A quizt interkulturális kóstoló követi – a diákok ízelítőt kapnak a jogi kar külföldi tanulmányútra felkészítő tréningjének gyakorlataiból.

A programot vezetik a kar Nemzetközi Irodájának munkatársai
Időpont: 18:00 – 19:00

Link


Bűnöző? Deviáns? Bűnös? Normaszegő?

Számtalanszor használjuk ezeket a kifejezéseket, de mit is jelentenek valójában? Ki a bűnös, és ami még fontosabb, adhatunk-e újabb esélyt annak, aki egyszer hibázott? Ugorjunk egy nagyot az időben, és képzeljünk el egy olyan világot, ahol a bizonytalanság, a kiszámíthatatlanság uralkodik, és egy dologért küzd mindenki: a túlélésért. Azonban az út során lehetőség adódik arra, hogy Ti hozzatok döntést egy ember sorsáról. Hogyan döntenétek? Posztapokaliptikus világba inivitáljuk azokat, akik érdeklődnek egy izgalmakkal teli csoportos vita iránt: fejtsék ki érveiket, győzzék meg egymást arról, hogy szerintük ki érdemli meg ezt az utolsó lehetőséget.

A programot vezetik: a Kriminológia Tanszék PhD-hallgatói
Időpont: 17:30–19:00

Link


Miből lesz a cserebogár?

Kutassunk! Kérdezzünk! Elemezzünk! Vannak olyan kutatási témák, amelyek bejárják a médiát, és vannak olyanok, amelyek a süllyesztőbe kerülnek. 2011-ben olyan tudományos vizsgálat indult Magyarországon, amely az első kategóriába került, és amelynek minden hulláma eljutott a hazai nyilvánosságba, tematizálva annak napirendjét. Ez a kutatás az úgynevezett Aktív Fiatalok vizsgálat, amely a magyar egyetemisták és főiskolások közélettel kapcsolatos gondolkodását és aktivitását vizsgálja. Az előadás a kutatás alaperedményeinek interaktív bemutatásán túl lehetőséget teremt arra is, hogy az érdeklődő diákok összehasonlítsák saját gondolkodásukat más hallgatók véleményével. Az Aktív Fiatalok néhány különlegesen érdekes kérdésblokkját ugyanis helyben lekérdezzük, és persze rögtön ki is értékeljük. Mindenki egyszerre lehet résztvevője, alanya és tárgya a mini kutatási folyamatnak.

A programot vezeti: Szabó Andrea, a Politikatudományi Intézet adjunktusa
Időpont: 17:30– 19:00
Link

Előadások felvételről

Az apai hatalom a római jogban

A római család legfontosabb jellemvonása, hogy a gyermekek az apa (pater familias) hatalma alatt álltak. Ez a hatalom nem szűnt meg a gyermek felserdülésével, csak az apa halálával vagy az ő erre irányuló döntésével. Az előadásban szó esik arról, hogy miként keletkezett az apai hatalom, pontosan mire terjedt ki, és milyen vagyonjogi következményei voltak, valamint arról is, milyen leleményes megoldással tudta az apa emancipálni, vagyis hatalma alól felszabadítani gyermekeit.

Előadó: Siklósi Iván adjunktus, Római Jogi és Összehasonlító Jogtörténeti Tanszék
Beszélgetőtársa: Fecz Dóra kutatási asszisztens
Link


A reformkor és 1848 Magyarországa

Az előadás a polgári Magyarország születését, az 1848. évi törvények megalkotásához vezető utat, valamint az áprilisi törvények elfogadásának körülményeit mutatja be.

Előadó: Mezey Barna egyetemi tanár, Magyar Állam- és Jogtörténet Tanszék 
Link


Szankciók a büntetőjogban

A legszigorúbb jogterület, a büntetőjog egyik fő kérdésköre, hogy a bűnelkövetőkkel szemben milyen büntetéseket alkalmazhat a bíróság. E videó általános szempontok alapján járja körbe a magyar büntetőjog szankciórendszerének legfontosabb jellemzőit.

Előadó: Ambrus István egyetemi docens, Büntetőjog Tanszék 
Link


A szülői felügyelet szabályai: a gyermek és szülő közötti jogviszony

A családjog, amely egyike azoknak a jogterületeknek, amelyek minden embert érintenek, a Polgári Törvénykönyv része. Jelen családjogi előadás témája a szülői felügyelet (szülői felelősség) szabályrendszere a Ptk. Negyedik Könyvében. Az előadás áttekinti a szülői felügyelet hazai alakulását, a családjogi szabályok keretei közötti elhelyezkedését, jelenlegi meghatározó elveit és általános szabályait. Ennek során a gyermek jogai és a gyermekvédelem lehetőségei hangsúlyozásra kerülnek, ahogyan a szülő kötelezettségei is. A szülői felügyelet jelentősége természetesen nemcsak elméleti, hanem gyakorlati is; az előadás sorra veszi a szülői felügyelet részjogosítványait és annak tárgyalásával fejeződik be, hogy miként változott tendenciózusan a különélő szülők szülői felügyeletének alakulására vonatkozó jogi szabályozás napjainkig.  

Előadó: Szeibert Orsolya egyetemi tanár, Polgári Jogi Tanszék
Link


Értékválasztások a polgári perjogban  és a  polgári keresetindítás

Előadó: Varga István tanszékvezető egyetemi tanár, dékánhelyettes 
Link


A világűr jogi szabályozása, az űrkutatás történetének jogi aspektusai

A Hold és az egyéb égitestek bár távol esnek tőlünk, nemzetközi jogi szabályok azonban már rájuk vonatkozóan is születtek. A világűr hasznosítását, így a műsorszórás vagy a távérzékelési technológiák eredményeit mindannyian élvezzük a mindennapokban, ám nem biztos, hogy a rájuk vonatkozó jogi szabályokat is mindenki ismeri. A nemzetközi űrállomás, az űrfegyverkezés, az űrtörmelék és a balesetek által okozott károkért való felelősség nemcsak a Star Wars fiktív világában felmerülő kérdések, hanem a 21. században is egyre nagyobb jelentőséggel bírnak. Ezekkel ismerkedhettek meg az alábbi előadásban, amely a nemzetközi jog tantárgy őszi félévében hangzott el.

Előadó: Kende Tamás egyetemi docens, Nemzetközi Jogi Tanszék 
Link


A COVID-19 járvány és a politika

Miért érdemes politikatudományt tanulni? Mit tanul a politológus hallgató? Arató Krisztina a COVID-19 járvány mint politikai jelenség segítségével mutatja be a politikatudomány részterületeit, vizsgálódási stratégiáit és módszereit. Előadásában arra a kérdésre is választ ad, milyen területeken lehet elhelyezkedni politológus diplomával.

Előadó: Arató Krisztina egyetemi tanár, Politikatudományi Intézet
Link


Az alkoholfogyasztás és a bűnözés összefüggései 

Aligha van még egy olyan szociálisan elfogadott legális élvezeti szer, amelynek fogyasztásához annyi egyéni tragédia és társadalmi probléma kapcsolódna, mint az alkohol. Az alkohol, a kábítószerek és a bűnözés összefüggése a kriminológiának a kriminalitás és más devianciák kapcsolatának vizsgálatára irányuló kutatási tárgyköréhez tartozik. Az alkohol úgynevezett legális drog, fogyasztása Magyarországon is elfogadott, azonban kultúránként eltérő lehet az alkoholos italok fogyasztásának megítélése. Az előadás az alkoholizmus és a bűnözés kapcsolatának kérdéseivel foglalkozik, továbbá szó lesz az alkoholfogyasztói típusokról, az alkoholbetegekről, illetve az alkohol és az erőszak kapcsolati modelljeiről

Előadó: Lévay Miklós egyetemi tanár, Kriminológia Tanszék 
Link