Az Aquinói Szent Tamás Ökumenikus Közéleti Akadémia felhívása

2021.04.19.
Az Aquinói Szent Tamás Ökumenikus Közéleti Akadémia felhívása
Április 30-ig várják azoknak a 21–30 éves fiataloknak a jelentkezését, akik szeretnének részt venni a 10 hónapos, egyedülálló, élményalapú képzésben. 

Kereszténység, értelmiségi küldetés, hazaszeretet – ezen értékek mentén alakult az Aquinói Szent Tamás Ökumenikus Közéleti Akadémia 2018-ban azzal a céllal, hogy képzése során hallgatóiban a keresztény életben való elköteleződést és a hazaszeretet megerősítse és értelmiségi generációt képezzen ki a társadalom és a közélet javára. A nemzetközi szinten is egyedülálló képzési struktúra kiválóan alkalmas az elmélyülés és az aktív élményszerzés közötti tökéletes egyensúly megteremtésére, melynek köszönhetően a hallgatók nem csak sokrétű tudásban, önismeretben, hanem a hitben és a kapcsolataikban is gyarapodnak.

A 10 hónapos program három alappillére a tíz tanulmányi modul, az oktatási egységeket megszakító tanulmányutak és a bentlakásos kollégiumi élet. A széleskörű képzés a keresztény lelkiségi, gazdasági, társadalmi és kulturális élet szinte minden területét lefedi. Kiemelt szempont a hallgatók minőségi és korszerű képzésének biztosítása, ennek megfelelően az oktatók szakmájukban magasasan kvalifikált szakemberek (többek között Csath Magdolna, Balog Zoltán,  Freund Tamás). Az oktatási egységeket a határon túli magyar területekre és belföldre irányuló tanulmányutak gazdagítják. Ezek az utak erősítik a diákok nemzeti identitását, az összetartozás tudatát. A közösségi lét és az együttélés jelentősen befolyásolja a tanulmányokat, a világnézeti és lelki fejlődést, ezért a program bentlakásos rendszerű, szakkollégiumi formában zajlik a piliscsabai intézményben.

A diákok a képzés során erős civil és szakmai kapcsolati hálót alakíthatnak ki Magyarországon és az egész Kárpát-medencében, a képzést követően pedig egyházi és közéleti személyektől kapnak ajánlást.

Április 30-áig várják az Akadémia honlapján azon 21–30 év közötti keresztény értelmiségi fiatalok jelentkezését a képzésre, akik egyetemi tanulmányaikat jelenleg végzik vagy már befejezték, és érzik magukban az elhivatottságot és felelősséget szűkebb környezetük alakítása iránt. A program a képzésben részt vevő 16 fő számára költségmentes, a hallgatók tanulmányuk során teljes ellátást és havi ösztöndíjat kapnak.