„Az egészség nemcsak egyéni, de közösségi felelősség is"

2022.06.02.
„Az egészség nemcsak egyéni, de közösségi felelősség is
2019 szeptemberében hat partneregyetem részvételével indult el az "Egészségfejlesztési hálózatok irányításához szükséges kompetenciák" című Erasmus+ stratégiai együttműködés. A projekt keretében 2022 májusában nemzetközi workshopot tartottak a Társadalomtudományi Karon, ahol a partneregyetemek hallgatói vettek részt. 

Az ELTE Társadalomtudományi Kar, a Szófiai Műszaki Egyetem, a Murciai Szent Antal Katolikus Egyetem, a grazi FH Joanneum, a FOM Alkalmazott Tudományok Egyetem esseni és müncheni karai és a katowicei Sziléziai Orvosi Egyetem között létrejött együttműködés célja, hogy a közösségi egészségfejlesztést irányító szakemberek munkáját olyan korszerű tananyaggal segítse, amely felkészíti őket a regionális szinten zajló egészségfejlesztési és -megőrzési feladatok szervezésére. A hat egyetem által alakított konzorciumban az ELTE TáTK-t a projekt helyi szakmai vezetője, Kollányi Zsófia adjunktus, egészségpolitikus képviseli.

„Az egészségfejlesztésnek reflektálnia kell a 21. század társadalmi elvárásaira.

A legnagyobb betegségterhet és a halálozások nagy részét Európában ma a különféle krónikus betegségek okozzák, amelyek az emberi élet egészének egyfajta lenyomataként, hosszú évtizedek alatt alakulnak ki. A krónikus betegségek megelőzése, az egészségügyi ellátórendszerre nehezedő nyomás csökkentése csak a különféle szereplők együttműködésével, a helyi közösség, az érintettek aktív bevonásával lehet. Ezt a feladatot egy stratégiai szempontok alapján működtetett, a helyi közösségekhez szervesen kapcsolódó népegészségügyi, primer prevenciós és egészségfejlesztési hálózat képes megoldani, hasonlóan a magyar Egészségfejlesztési Irodák (EFI-k) rendszeréhez” – emelte ki Kollányi Zsófia. 

Az Erasmus+ együttműködés – többek között – ezekre a kihívásokra keres szakmai választ. A hároméves projekt első szakaszában a helyi (osztrák, bolgár, lengyel, magyar, német és spanyol) adottságok, szükségletek és gyakorlatok felmérése és értékelése történt meg, majd az ELTE projektcsapatának (Kollányi Zsófia adjunktus és Horváth Gábor kommunikációs specialista) vezetésével

elkészült a regionális egészséghálózat-menedzser feladatait és kompetenciáit leíró szakmai profil.

A projektben résztvevő egyetemek szakemberei az együttműködés harmadik fázisában a kompetenciaprofil alapján kialakított szakmai moduloknak megfelelő elméleti és gyakorlati tananyagot állítottak össze, amelyet az európai regionális szinteken jelenleg vagy a jövőben működő egészségfejlesztési hálózatok irányítói napi szinten hasznosíthatnak.

A tananyagon alapuló képzés online előkészítő képzési szakaszt, valamint jelenléti, egyhetes kurzust foglalt magában. A projektben résztvevő hat egyetem helyi egészségirányítással és közösségfejlesztéssel foglalkozó szakembereket választott ki, akik részt vehettek a 2022 tavaszán megvalósuló pilot képzésen. Egy közel két hónapos, intenzív online kurzus sikeres elvégzését követően május utolsó hetében hat ország diákjai gyűltek össze a TáTK-n megrendezett nemzetközi workshopon. 

A workshop során a jelentkezők fontos ismereteket szerezhettek a szükségletfelmérés, az egészség társadalmi beágyazottsága, a stratégiai menedzsment, a hálózatmenedzsment, a projektirányítás és az IT ismeretek területén.

Yvonne Behrens, a FOM Alkalmazott Tudományok Egyetemének munkatársa, a projekt kutatási koordinátora elmondta: „Szerettünk volna (és a visszajelzések alapján sikerült is) interaktív akadémiai élményt nyújtani a hallgatóknak, akik a képzés egy hete alatt életszerű példákon keresztül sajátíthatták el az egészségfejlesztési hálózatok irányításához szükséges kompetenciákat. Az Erasmus Program szellemében igazi páneurópai projekt valósult meg Budapesten, ahol

a szakemberek eltérő egészségkultúrák sajátos kihívásaira nyerhettek rálátást." 

Kollányi Zsófia hozzátette: „A képzésen részt vevő oktatókat, projektmenedzsereket és hallgatókat valóban összeköti egyfajta nyitottság és elkötelezettség. Hiszünk abban, hogy az egészség nem csak egyéni, de nagy mértékben közösségi felelősség is. Azt a szemléletet igyekeztünk átadni, amely szerint ezt a projektet is megvalósítottuk: a civil, piaci, kormányzati és akadémiai szereplők együttműködésében létrejövő, nagy társadalmi hatású innováció tud csak választ adni a dinamikusan változó európai környezet egészségbeli és szociális kihívásaira.”

Forrás: ELTE TáTK