Az Egyetem megnyitja kapuit: az Egyetem főépületében jártunk

2018.02.26.
Az Egyetem megnyitja kapuit: az Egyetem főépületében jártunk
„Az Egyetem megnyitja kapuit” című sorozatunk keretében 2018. február 15-én az Egyetem főépületében jártunk Dr. Gosztonyi Gergely, az ÁJK oktatójának nagyszerű vezetésével. A séta ismét teljes létszámmal indult.

A sétára regisztráltak az épület előcsarnokában gyülekeztek, ahol az Alumni Központ üdvözlője után elsőként az ELTE korai történetével ismerkedhettek meg. Érdekes előadást hallhattunk az egyetemalapítás időszakáról: 1635-ben Pázmány Péter Nagyszombatban, akkori székhelyén alapította meg az egyetemet és vezetését a jezsuita rendre bízta. Az egyetem akkor bölcsészeti és teológiai karból állt, jogosult volt a tudományos fokozatok adományozására és már igen korán, 1667-ben jogi karral egészült ki. A 18. században az egyetem egyre inkább állami irányítás alá került és 1769-ben megalakult a negyedik, orvosi fakultása - ezzel teljes szerkezetű klasszikus egyetemmé vált.

Ezt követően a Kari Tanácsteremben folytattuk sétánkat, ahol arról hallhattunk, hogy itt folynak az egyetemvezetői és kari vezetői értekezletek is: a falakon körben portréfestmények találhatók, melyek főként a jogi karhoz köthető személyeket ábrázolnak. Innen a dékáni hivatalba jutottunk, ahol a jogi kar vezetésének szobáit tekintettük meg, köztük a dékáni szobát és az ún. Pázmány termet Wágner Géza festményével, mely még az egyetem teret úgy ábrázolja, amikor villamos járt ezen a részen (a kép egyébként Sólyom László volt köztársasági elnök ajándéka a karnak).

A dékáni hivatal megtekintése után a könyvtárban folytattuk utunkat, ahol több könyvritkaságot is megnéztük, majd Pávó Gyuláné könyvtárvezető asszony néhány szóban bemutatta a könyvtár történetét és a gyűjteményeit. Ezt követően az Aula Magnát, az ELTE dísztermét tekintettük meg. A termet 1935-ben, az alapítás 300. évfordulójára újították fel: Pázmány Péter festményére a 2012. évi tanévnyitó ünnepség előtti nyáron találtak rá az egyetemi könyvtárosok egy poros raktárban, ekkor restauráltatták; Mária Terézia festményét szintén 2012-ben kapta vissza az Egyetem (egyébként a Nemzeti Múzeum tulajdonában van). Itt láthatjuk híres egyetemi professzorok mellszobrait és az első egyetemi zászló másolatát, amely Szűz Máriát és Jézus Krisztust ábrázolja, bal kezében a Bibliával, jobb lábánál a Pázmány család címerével.

Utolsó helyszínünk igen különleges volt: a rektori kabinet szobáiban láthattuk az Egyetem rektorainak festményeit (1950 óta minden rektoré itt van). Ezeket a 375. évfordulós ünnepségekre készítették: mindenki maga – a már elhunytakét a családjuk – választhatta ki, hogy milyen stílusban szeretné elkészíttetni a portrét. Itt őrzik az Egyetem eredeti méltóságjelvényeit is: ezek szintén a Magyar Nemzeti Múzeum tulajdonában vannak, 2016-ban kapta meg az ELTE, hogy kiállíthassa. Ezek– az ún. rektori pédum, a bölcsész fakultás péduma és a jogi fakultás péduma – a 17. században készültek. Itt állították ki az első egyetemi zászlót is, valamint azt az ezüstkészletet, melyet az Egyetem szlovák területen lévő birtokaiért kapott kárpótlás egy részéből készítettek 1935-ben.

A közel két órás, nagy sikerű sétára egyetemünk minden karáról és minden korosztályból érkeztek érdeklődők. Köszönjük Dr. Gosztonyi Gergelynek a nagyszerű vezetést, valamint az ELTE ÁJK Dékáni Hivatal és a Rektori Kabinet munkatársainak, hogy lehetővé tették a látogatást.

 A sorozat folytatódik, a következő helyszínekért és pontos időpontokért figyeljék híradásainkat! Regisztrált alumnusaink valamennyi alkalomról időben értesülhetnek.

Sorozatismertető

ELTE Alumni 
Facebook

Az Egyetem megnyitja kapuit: az Egyetem főépülete

Az Egyetem megnyitja kapuit: az Egyetem főépülete

0

/

0

0

/

0