Az Egyetem vezetése

Az Egyetem vezetése

A felsőoktatási intézmény első számú felelős vezetője és képviselője a rektor, az igazgatási, gazdálkodási, jogi, közbeszerzési, műszaki, informatikai működtetésért a kancellár felel. A rektort munkájában rektorhelyettesek is segítik. Az egyetemi karokat dékánok irányítják. A felsőoktatási intézmény vezető, döntéshozó és ellenőrző testülete a szenátus. A konzisztórium feladata az intézmény stratégiai döntéseinek megalapozása, valamint a gazdálkodási tevékenység szakmai támogatása és ellenőrzése. Az Egyetemen ezen kívül számos központi szintű egyetemi testület működik. Minderről a fenti linkekre klikkelve található részletesebb információ. A feladatkörök részletes leírása az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában olvasható.

EN