Az ELTE a tehetségekért

Az ELTE Tehetséggondozó Tanács pályázatot hirdet az Egyetem hallgatóinak hazai és nemzetközi tanulmányi versenyeken és konferenciákon való részvételének támogatására. A hallgatókat felkészítő oktatók is nyújthatnak be pályázatot. A pályázatok benyújtására 2015. április 30-ig van lehetőség.
  • Pályázatot nyújthat be az ELTE-vel hallgatói jogviszonyban álló minden hallgató.  Pályázatot utazási és szállásköltség, továbbá részvételi díj fedezésére lehet benyújtani. Kiegészítő támogatás is igényelhető olyan esetekben, amikor a költségeket részben más forrásból fedezi a hallgató.
  • Pályázatot nyújthat be az ELTE teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatója / kutatója, az alábbi esetekben: OTDK részvétel dologi költségeinek fedezésére az az oktató, aki a konferencián előadást tartó hallgatót tutorként segítette; külföldi tanulmányi versenyen való részvétel dologi költségeinek fedezésére az az oktató, aki a hallgatókat a versenyre felkészítette.
  • Hazai és külföldi tanulmányi versenyeken való részvétel költségeinek fedezésére csoportos pályázat is benyújtható.
  • Hazai és nemzetközi konferencián való részvétel dologi költségeinek fedezésére pályázatot nyújthat be az a hallgató, akinek előadását vagy poszterét a konferencia rendezői elfogadták. Elfogadott előadás vagy poszter nélkül is nyújthat be pályázatot az a hallgató, aki a 2013. vagy 2015. évi OTDK konferencián helyezést ér el.
  • A pályázónak a pályázat leadásakor és a támogatás felhasználásakor is jogviszonyban kell állnia az Egyetemmel.
A pályázónak – amennyiben utaztatási szolgáltatásra (külföldi utazáshoz kapcsolódó repülő-, vonat-, hajó-, és autóbuszjegy beszerzésére, belföldi és külföldi szállásfoglalásra, utazáshoz kapcsolódó biztosítások megkötésére vagy vízumok beszerzésére) pályázik – az ELTE-s közbeszerzési keretmegállapodás alapján egy árajánlatot kell kérni a Weco-Travel Idegenforgalmi Kft.-től, mely árajánlat a pályázat kötelező melléklete.

Ha a hallgató már előfinanszírozta a konferencia/tanulmányi verseny költségeit, valamennyi költségtételről csak a következő névre és címre kiállított számla elszámolható a pályázat keretében:
Eötvös Loránd Tudományegyetem
1053 Budapest
Egyetem tér 1-3.
A pályázatot a Tehetséggondozó Tanács e-mail címén lehet benyújtani, a pályázati űrlapot pdf vagy jpg formátumban csatolva, a mellékletekkel együtt egy darab file-ban csatolva. A pályázathoz kötelezően csatolandó az absztrakt elfogadását igazoló dokumentum. A pályázó 4 napon belül visszaigazolást kap pályázatról és 4 héten belül értesítést a döntésről. A pályázatok elbírálását a Tehetséggondozó Tanács tagjaiból kijelölt 3 tagú bizottság végzi. A támogatott pályázatokra vonatkozó információt (a pályázó neve, a támogatott rendezvény, az elnyert összeg, továbbá verseny esetében az elért eredmény) közzéteszik az ELTE Tehetséggondozás honlapján.

2015.02.27.