Az ELTE az ország legjobb egyeteme

2017.11.22.
Az ELTE az ország legjobb egyeteme
A HVG 2018-as felsőoktatási rangsorában mind az oktatói, mind a hallgatói kiválóság listáját az Eötvös Loránd Tudományegyetem vezeti. Az egyetemi karok országos összehasonlításában is intézményünk áll az élen: az első helyen a Bölcsészettudományi Kar, a második helyen a Természettudományi Kar áll.

Az oktatói kiválósági mutatók szerint az ELTE-n dolgozik a legtöbb tudományos fokozattal rendelkező oktató, az MTA-címek aránya (több mint 10%) a legmagasabb a tudományegyetemek között. A hallgatói kiválósági összesített listáról kiderül: az ELTE-re érkezett a legtöbb elsőhelyes jelentkezés (7294), valamint a legtöbb, középiskolai versenyen helyezett felvételiző (248 fő) is egyetemünket választotta, amely ebben a kategóriában is az élen áll. Az összesített kari rangsor hallgatói kiválósági mutatói alapján a Bölcsészettudományi Kar a harmadik, az Állam- és Jogtudományi Kar a negyedik, a Pedagógiai és Pszichológiai Kar a nyolcadik, az Informatikai Kar a kilencedik, a Tanárképző Központ pedig a tizedik helyen áll. A karok oktatói kiválóságát vizsgáló alrangsorban a Természettudományi Kar áll az élen, ahol a tudományos fokozattal rendelkező oktatók száma közel 91%, az akadémikusok aránya pedig 24%.Országosan az ELTE öt kara – az ÁJK, a BTK, a BGGyK a PPK és a TTK –, valamint a Tanárképző Központ tudta 400 pont felett tartani a felvettek pontátlagát.

Az intézményi összesített rangsor összeállításakor figyelembe vették a nappali alap- és osztatlan képzésekre első helyen jelentkezők számát, a felvettek pontátlagát, a B2-es vagy C1-es nyelvvizsgával felvett hallgatók átlagát, a középiskolai tanulmányi versenyeken kiemelkedő helyezést elért elsőévesek számát, a tudományos fokozattal rendelkező oktatók számát és arányát, az egy – tudományos fokozattal rendelkező – oktatóra jutó nappali tagozatos hallgatók számát, valamint az MTA-címekkel rendelkező oktatók arányát. Változás, hogy az oktatói alrangsorokban finomhangolást végeztek, módosították a súlyozást: az egy tudományos fokozatot szerzett oktatóra jutó hallgatók számát a korábbi 50 százalékos súlytól eltérően idén azonos mértékben vették figyelembe az ilyen oktatók teljes tanári létszámon belüli arányával és az MTA-doktori címet szerzett oktatók arányával.

Rang

Intézmény

Oktatói kiválóság

Hallgatói kiválóság

1.

Eötvös Loránd Tudományegyetem

1.

1.

2.

Szegedi Tudományegyetem

2.

5.

3.

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

3.

7.

4.

Semmelweis Egyetem

7.

4.

5.

Debreceni Egyetem

6.

7.

A Diploma 2018 kiadványban tizennégy képzésterületre készítettek rangsorokat, a statisztikákból válogattunk.

A bölcsészettudományi képzésterületi rangsor élén a hallgatói kiválóság szerint – 2017-hez, 2015-höz, 2014-hez, 2013-hoz és 2012-höz hasonlóan – két ELTE-s kar áll: a rangsort idén az ELTE Bölcsészettudományi Kar és az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar vezeti. A bölcsészkar első helyen végzett a középiskolai versenyen helyezést elérők felvételi arányában. A tudományos fokozattal rendelkező oktatók száma és összes oktatón belüli aránya alapján a BTK kiemelkedik a mezőnyből. A kiadványban közölt összes alapszakos rangsort egyetemünk vezeti: a legjobbnak választották az anglisztika, pszichológia és a történelem szakokat.

Az informatikai képzésterületen az ELTE Informatikai Kara a második helyen áll a hallgatók kiválósága alapján. A felvettek pontátlaga 410,2 pont volt. Egyetemünk képzésénél a negyedik legmagasabb a nyelvvizsgával felvettek aránya (87,9%) és második a középiskolai versenyen helyezettek száma.

A jogi képzésterületi rangsor hallgatói listájának élén idén is az ELTE Állam- és Jogtudományi Kara áll. Csaknem minden jogi kari gólya rendelkezik nyelvvizsgával (96,01%), ez a legmagasabb arány az országban, a középiskolai versenyen helyezett diákok is szinte csak ide pályáztak. A jogász osztatlan képzés minden mutatójában az ELTE-re felvettek vezetnek.

A pedagógiai képzésterület hallgatói kiválósági listáját – a tavalyi évhez hasonlóan – az ELTE Tanárképző Központja és az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kara vezeti. A jelentkezők szemében messze legvonzóbb volt a Bárczi, a Tanító- és Óvóképző Kar és a TKK, az e képzési területen oktató negyven kar közül az első helyen jelentkezők közel egyharmada egyetemünkre adta be felvételi papírjait. A felvettek pontátlaga a Bárczin volt a legmagasabb (416,8), de 400 pont fölé kerültek a TKK gólyái is, a középiskolai versenyen helyezett legtöbb felvételiző egyetemünk tanárképzését választotta. A Tanító- és Óvóképző Kar az idei rangsor adatai alapján mind az óvodapedagógus szakon, mind a tanító alapszakon az élen áll.

A sporttudományi képzésterületen az ELTE PPK végzett az élen: a jelentkezőknek itt kellett a legtöbb pontot elérni a sikeres felvételihez (396,9), de a középiskolai versenyen helyezést elértek közül is a legtöbben a Pedagógiai- és Pszichológiai Kar képzéseit választották.

A társadalomtudományi képzésterület hallgatói kiválósági rangsorának harmadik, negyedik és ötödik helyén szerepelnek ELTE-s karok: a legjobban a TáTK szerepelt, majd a BTK és az ÁJK vonatkozó képzései következnek. Egyetemünk kommunikáció- és médiatudomány valamint nemzetközi tanulmányok alapszakja a szakterületi listája harmadik helyén áll.

A természettudományi képzésterületen az ELTE Természettudományi Kara vezeti a hallgatói és az oktatói kiválósági listát is, előbbit a BME TTK-val, utóbbit a SZTE TTIK-val holtversenyben. Az elsőhelyes jelentkezések száma idén is egyetemünk Természettudományi Karára volt a legtöbb (816). A TTK-n dolgozik a legtöbb minősített oktató, az összes oktatóhoz viszonyított arányuk több mint 90 százalékos. A biológia alapszakos rangsort idén is az ELTE vezeti.

Felvételizőknek szóló aloldalunkon tájékozódhat az ELTE kínálatáról, új gazdálkodástudományi és szombathelyi képzéseinkről is!