Az ELTE Covid-felmérésének eredményei

2021.11.11.
Az ELTE Covid-felmérésének eredményei
Az ELTE Covid19-járványérintettségének monitorozására a 2021. szeptember 6-i héttől kezdve az Egyetem heti kérdőívvel méri fel polgárainak Covid19-státuszát, illetve a járvány egyetemi terjedésére vonatkozó (informális) tapasztalataikat. A november 4-ig gyűjtött adatokat Müller Viktor biológus, a TTK dékánhelyettese, az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testület tagja összegezte.

Az adatok nem tekinthetők reprezentatívnak, és a válaszok jelentős része nem igazolt laboreredményen, hanem a kitöltő vélekedésén alapszik (az ilyen típusú kérdések szélesebb merítésben, de kevésbé megbízható információt adnak). A válaszokból azonban annyi biztosan látható, hogy az egyetemet is elérte a fertőzéshullám, az egyetemi polgárok körében is jelentősen nő a fertőzöttek száma.

Az ELTE a kérdőív kitöltését heti rendszerességgel kérte az egyetemi polgároktól, az alábbi ábra így egyhetes ciklusok kitöltéseinek számát viszonyítja az egyetemi polgárok teljes számához (38 156 fő). A heti ciklusok kedden 10 órakor záródnak.

A Covid státuszra vonatkozó kérdésre három lehetséges válasz adható: a kitöltő

  1. PCR vagy antigén teszttel igazolt aktív COVID-19 fertőzött;
  2. úgy gondolja, hogy fertőzött, de bizonyító teszteredmény nem áll rendelkezésére;
  3. tudomása szerint jelenleg nem fertőzött.

Az alábbi diagram az 1. válaszokat röviden „teszt+” esetként jelöli – ezek esetében tekinthető megbízhatónak a fertőzöttség ténye. Az 1. és a 2. válaszokat összesíti az „összes” (potenciális) Covid-esetszám. A következő ábra együtt mutatja a teszt+, illetve az összes potenciális Covid-eset százalékos arányát, hétnapos mozgóátlaggal (adott naphoz a megelőző hét nap kitöltéseiből számol arányt, a leginkább elterjedt Covid-grafikonokkal egyezően). A teszt+ válaszok alá-, a vélekedésen alapuló válaszok valószínűleg fölé becsülik a valós fertőzöttségi arányt (a válaszadók körében).

A Covid-pozitív (vagy gyanús) esetekben a kérdőív rákérdez arra is, hogy volt-e arra mutató jel, hogy a kitöltő a fertőzést az ELTE területén kapta-e el, vagy ott továbbadhatta-e. Ez az adat különösen óvatosan kezelendő, hiszen a fertőzötteknek jellemzően csak az átadódás lehetőségéről (nem a tényéről) lehet információja, és a járvány jelenlegi terjedése mellett minden érintett más, egyetemen kívüli helyzetekben is találkozhatott a vírussal. A kérdőívekben kiugróan magas számmal a kislétszámú oktatási órákat jelölték meg a lehetséges átadódás helyeként. Erre reagálva a JOKT új átmeneti sajátos tanulmányi és vizsgaszabályozást (TVSZ) adott ki.

Az alábbi ábra arányszámként mutatja, hogy az adott időszakban jelentett Covid-fertőzöttek hány százaléka lehetett érintett ELTE helyszínű átadódásban (hétnapos intervallumok átlagával számolva). A kék színű görbék azt jelölik, hogy a Covid-fertőzött kitöltő úgy vélte, hogy az ELTE-n kaphatta el a vírust; a piros színű görbék azt mutatják, hogy a Covid-fertőzött azt gondolja, hogy az ELTE területén továbbadhatta a vírust. A folytonos vonalak a teszttel igazolt esetekre, a szaggatottak az összes potenciális esetre vonatkoznak. Az arányszámok természetesen csak a kérdőívet kitöltők körét jellemzik.

Mivel a válaszok alapján viszonylag magas a válaszadók által érzékelt fertőzési kockázat, ennek pontosabb megértéséhez a kérdőív ettől a héttől újabb kérdéssel egészült ki, ami rákérdez a feltételezett átadódási helyzetben betartott maszkhasználatra. Amennyiben a maszkhasználat betartási aránya magas (bízunk benne, hogy a következő hetek válaszai ezt megerősítik), úgy a ténylegesen az ELTE-hez kötődő átadódási arányok bizonyosan alacsonyabbak a szubjektív érzékelésen alapuló kockázatnál, hiszen az ELTE-n 90% körüli az oltottsági arány, míg országosan 60% körül, Budapesten 70% körül alakul ez a mutató; az ELTE-n túlnyomóan (oktatási helyzetben a szabályok szerint 100%-ban) megvalósul a maszkhordás, az egyetemi polgárok ELTE-n kívüli tevékenységeiben ennél lényegesen alacsonyabb ez az arány. Amennyiben valaki mindemellett megalapozottan úgy véli, hogy az ELTE-n történt átadódás, akkor e héttől ennek körülményeit szöveges válasszal is jelezni tudja a kérdőíven – ezek a válaszok lényegesen megkönnyíthetik az ELTE járvány elleni védekezését.

A következő oszlopdiagram a Covid+ teszteredményt jelentő válaszadók körében mutatja a légúti tünetek eloszlásának időbeli alakulását, a tünetmentes esetek arányát is feltüntetve. Enyhe tünetnek minősül a köhögés, erősnek pedig a láz, a nehéz légzés és az egyéb „influenzaszerű tünetek”.

Kérjük az egyetemi polgárokat, továbbra is töltsék heti rendszerességgel a kérdőívet!