Az ELTE delegációja a prágai Károly Egyetemen

2016.05.20.
Az ELTE delegációja a prágai Károly Egyetemen
IV. Károly cseh király születésének 700. évfordulója alkalmából 2016. május 13-án jubileumi ünnepséget rendeztek a prágai Károly Egyetemen. Az ünnepélyes megnyitón Európa számos egyetemének rektora és rektorhelyettese részt vett, az Eötvös Loránd Tudományegyetemet Mezey Barna rektor, valamint Orosz Éva és Erdődy Gábor rektorhelyettesek képviselték. Az ünnepségsorozaton a Coimbra Csoport és az UNICA Hálózat képviselői is jelen voltak.

A Carolinum Nagytermében tartott, „IV. Károly öröksége” címet viselő programsorozat ünnepélyes megnyitóján Tomàš Zima, a Károly Egyetem rektora köszöntötte a résztvevőket, valamint röviden felszólaltak az egyetemi szervezetek vezetői is: Dorothy Kelly a Coimbra Csoport, Adrew Graham az Europaeum, Luciano Saso pedig az UNICA Hálózat részéről. Ezt követően Jan Royt, a Károly Egyetem rektorhelyettese tartotta meg a konferencia plenáris előadását „IV. Károly, a felvilágosult uralkodó” címmel. A nyitóelőadás után a résztvevő egyetemek rektorai tartották meg előadásaikat két szekcióban a tudomány és az oktatás szabadsága, valamint az innováció és a nyitott társadalom kérdéseiről.

Az ünnepség folyamán a résztvevő egyetemek aláírták a Prágai Nyilatkozatot, melyben deklarálták az európai egyetemek kiemelkedő szerepét a kontinens életének múltjában és jelenében, valamint felhívták a figyelmet arra, hogy az egyetemeknek nemcsak a tudomány, a művészetek átadásában és az oktatásban, hanem a mindenkori társadalom életében is kulcsfontosságú szerepük van. Különleges pozíciójukat óvni kell, és arra kell törekedni, hogy az emberség, a tolerancia és a nyitottság demokratikus értékeit folyamatosan közvetítsék, ezzel pedig igazolják azt, hogy ezen értékek sok évszázaddal Károly kora után is léteznek.

Az ELTE delegációja a prágai Károly Egyetemen

Az ELTE delegációja a prágai Károly Egyetemen

0

/

0

0

/

0