„Az ELTE ékkövei”

2023.09.14.
„Az ELTE ékkövei”
Az ELTE Köznevelési Bizottsága idén már hetedik alkalommal ismerte el az egyetem köznevelési intézményeiben dolgozó tanárainak munkáját, a díjazottak szeptember 13-án vehették át elismerésüket az Aula Magnában tartott ünnepségen.

Mesterházy Ferenc, a Köznevelési Bizottság elnöke, a Gyertyánffy Gyakorló Általános Iskola igazgatója üdvözölte, hogy a Szenátus által adományozható elismeréseken túl a bizottság felterjesztésére a köznevelési intézményekben dolgozó tanároknak is adományozhatók kitüntetések. A köznevelési intézmények az ELTE ékkövei – idézte Mezey Barna korábbi rektor gondolatait, egyben méltatta az ELTE vezető szerepét a hazai pedagógusképzésben.

Borhy László akadémikus, az ELTE rektora köszöntő beszédében hangsúlyozta, hogy a tanárok nemcsak a tudást adják át, hanem inspirálják és támogatják a gyermekeket abban, hogy megtalálják és kiteljesítsék saját útjukat, önbizalmat építsenek és megfogalmazzák a világról saját gondolataikat. Köszönetét fejezte ki a díjazottaknak, hogy a nehéz időkben is töretlen lelkesedéssel végzett, áldozatos munkájuknak hála az ELTE gyakorló óvodái, gyakorló általános iskolái és gyakorló gimnáziumai ilyen magas színvonalat képviselhetnek a hazai köznevelési intézmények sorában. Beszéde zárásaként biztosította a pedagógusokat arról, hogy az egyetem rektoraként minden lehetséges eszközzel igyekszik segíteni munkájukat és enyhíteni a rájuk nehezedő terheket.

Az ünnepség programját a Radnóti és a Trefort diákjainak zenei és verses előadási színesítették.

A kitüntettek

Az ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégiumból A Pedagógia Mestere kitüntetésben részesülnek:

 • Tilmann Mónika vezetőtanár, kimagasló szaktanári, osztályfőnöki és vezetőtanári tevékenységéért
 • Raszler György vezetőtanár, a művészeti nevelés nívójának emeléséért, az iskola közösségében a társadalmi nyitottság, empátia, szolidaritás kimagasló fejlesztéséért
 • Eperjesi Borbás Borbála kollégiumi nevelőtanár, több évtizedes oktató-nevelő munkájáért, kultúraközvetítő tevékenységéért

Elismerő Oklevél kitüntetést kapnak:

 • Varsányi Kata gimnáziumi tanár, kimagasló szaktanári munkájáért, feladatkörén messze túlmutató közösségfejlesztő, érzékenyítő tevékenységéért
 • Kollár Artúr vezetőtanár, kimagasló szaktanári, osztályfőnöki és vezetőtanári tevékenységéért
 • dr. Nagy-Varga Zsolt vezetőtanár, kimagasló szaktanári, osztályfőnöki és vezetőtanári tevékenységéért, az osztályfőnöki munkaközösség professzionális vezetéséért

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskolából A Pedagógia Mestere kitüntetésben részesül:

 • Bajnokné Gronski Katalin Luca gyógypedagógus, a sajátos nevelési igényű tanulók művészeti nevelése során végzett színvonalas gyógypedagógusi munkájáért, az iskolai életben való kimagaslóan aktív tevékenységéért, valamint az iskolai énekkar hosszú évek óta sikeres vezetéséért

Az ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumból A Pedagógia Mestere kitüntetésben részesülnek:

 • Bagáry Attila László tanító fejlesztő pedagógus, tanító fejlesztői pedagógusi munkájáért, innovatív pedagógiai ötleteiért és a játékos tanulás eszközeiért
 • Békési Ildikó tanár, kimagasló matematika szaktanári, vezetőtanári, munkaközösség vezetői és tehetséggondozó tanári munkájáért
 • Csákányné Rápli Rita tanár, kiemelkedő pedagógiai munkájáért, vezetőtanári tevékenységéért, és a diákkórus vezetéséért
 • Hajnák Erzsébet Zsuzsanna tanár, több évtizedes kiemelkedő tehetséggondozó tanári munkájáért, mesterpedagógusi tevékenységéért
 • Hollerné Gazdag Ilona tanár, kimagasló matematika szaktanári, vezetőtanári és tehetséggondozó tanári munkájáért

Az ELTE Gyakorló Óvodából A Pedagógia Mestere kitüntetésben részesül:

 • Kövesiné Schmidt Krisztina óvodapedagógus, vezetőtanár, a gyermekek és a hallgatók érdekében végzett elhivatott, magas szakmai színvonalú munkájáért

Az ELTE Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskolából A Pedagógia Mestere kitüntetésben részesülnek:

 • Bódy Zsuzsanna tanító, vezetőpedagógus, iváló pedagógusi személyiségéért és magas színvonalú szakmai munkájáért
 • Gyimes Bernadett tanító, vezetőpedagógus, kimagasló vezetőpedagógusi, munkaközösségvezetői és tanítói munkájáért
 • Sztankovics Zsuzsanna tanító, vezetőpedagógus, szakmai kompetenciái sokoldalú, innovatív alkalmazásáért

Elismerő Oklevél kitüntetést kapnak:

 • Kovácsné Dancs Ilona tanító, példaértékű napközis tanítói munkájáért
 • Láng Annamária tanító, limagasló munkaközösségvezetői és szakvezetői munkájáért
 • Szabó Éva tanító, kiemelkedő, a nevelőtestületet támogató tanítói és napközis nevelői tevékenységéért
 • Zombor Sára Maja tanító, vezetőpedagógus, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi ismereteinek a hallgatók számára történő hatékony átadásáért

Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnáziumból A Pedagógia Mestere kitüntetésben részesülnek:

 • Berta Anikó igazgatóhelyettes, angol vezetőtanár, kimagasló, eredményes és lelkiismeretes szaktanári munkájáért, osztályfőnöki tevékenységéért, az iskola nemzetközi kapcsolatainak ápolásáért, a tanárképzésben vállalt feladataiért
 • Molnár Ágnes biológia vezetőtanár, kimagasló, eredményes és lelkiismeretes szaktanári munkájáért, a tanárjelöltekkel végzett feladataiért, a rá bízott munkaközösség példás vezetéséért
 • Pataki Henriette matematika vezetőtanár, lelkiismeretes és fáradhatatlan osztályfőnöki munkájáért, kiemelkedő matematikatanári tevékenységéért
 • Szekeresné Nádudvary Ildikó angol vezetőtanár, megbízható, eredményes angoltanári és vezetőtanári munkájáért, az iskolai rendezvények szervezői feladataiért
 • Szél Zsófia matematika vezetőtanár, kimagasló szaktanári és osztályfőnöki munkájáért, fegyelmezett és pontos munkavégzéséért, a tanári közösségért vállalt feladataiért

Elismerő Oklevél kitüntetést kapnak:

 • Diószegi-Szőcs Máté történelem vezetőtanár, a diákokért végzett munkájáért, a diákönkormányzat munkájának támogatásáért, kitartásáért, szakmai fejlődéséért
 • Fekete Gergő angol vezetőtanár, lelkiismeretes, magas színvonalon végzett szaktanári munkájáért
 • Kőrösné Vizi Zsuzsanna táncoktató, az iskolai táncoktatásért végzett lelkiismeretes és eredményes munkájáért, a táncoktatás pedagógiájának iskolai meghonosításáért
 • Molnár Balázs biológia-kémia szakos tanár, kitartó, magas színvonalú szaktanári munkájáért, lelkiismeretességéért, szakkörvezető munkájáért, az iskolai zöld környezetért végzett önkéntes munkájáért
 • Kocsis Hedvig könyvtáros tanár, az iskolai könyvtárban végzett lelkiismeretes és eredményes munkájáért

Az ELTE Savaria Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központból Elismerő Oklevél kitüntetést kap:

 • Csonka László pedagógiai szakértő, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásban nyújtott többéves magas színvonalú, lelkiismeretes munkájáért

Az ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnáziumból A Pedagógia Mestere kitüntetésben részesülnek:

 • Fűzik Míra magyar-francia szakos tanár, kimagasló osztályfőnöki és szaktanári munkája elismeréseként
 • Tóvizi Katalin testnevelés szakos tanár, kimagasló osztályfőnöki és szaktanári munkája elismeréseként
 • Dr. Fábián László magyar szakos vezetőtanár, kimagasló osztályfőnöki és szaktanári munkája elismeréseként