Az ELTE először nyert konzorciumvezetőként H2020 projektet

2018.04.24.
Az ELTE először nyert konzorciumvezetőként H2020 projektet
A Mádlné Szőnyi Judit vezetésével induló nemzetközi projekt célja kiválósági hálózatépítés a geofluidumok átfogó kutatására.

Az ELTE kutatócsoportja a Finn Földtani Intézettel és a Milánói Egyetemmel együttműködve, igen szoros versenyben 481 másik benyújtott pályázattal, maximális pontszámot elérve, egyetlen magyarként került a nyertesek közé a H2020-Widespread-Twinning program keretében. A projekt futamideje három év, a támogatás teljes összege közel 1 millió EUR, melyből az ELTE-re 475 250 EUR esik. A projekt témavezetője Mádlné Szőnyi Judit egyetemi docens, az Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék oktató kutatója.

Az ENeRAG (Excellency Network Building for Comprehensive Research and Assessment of Geofluids) projekt célja, hogy megerősítse a kutatási és innovációs kapacitást a felszínalatti fluidumok területén az ELTE-n.

A témakör az ELTE-n már komoly háttérrel rendelkezett

a Tóth József és Erzsébet Hidrogeológia Professzúra, az Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék, az Ásványtani Tanszék és a Geofizikai és Űrtudományi Tanszék működése és kiépített széleskörű nemzetközi kapcsolatai révén. A jelenlegi projekt célja, hogy a kutatás és az innovációs kapacitásépítés terén hajtson végre fejlesztéseket a témához kapcsolódó szakterületeken a Finn Földtani Intézettel (GTK) és a Milánói Egyetemmel (UMIL) együttműködve. A projektbe hét ipari partner is bekapcsolódik, köztük geotermikus cégek, fürdővállalatok, vízzel és ásványi nyersanyagokkal foglalkozó hivatalok.

Az ENeRAG az ELTE kiválósági kapacitását és kutatási profilját a koncepcionális fejlesztések, a nyomjelzési technikák és a numerikus szimulációs tekintetében kívánja a felszínalatti fluidumok terén  növelni oly módon, hogy hosszabb kutatócseréket tesz lehetővé a partnerintézményekben, szekciókat szervez és képviselteti magát magasszintű nemzetközi konferenciákon, open access publikációkat eredményez. A hálózatépítő kapacitásfejlesztéssel az elnyert projekt  az S&T és innovációs kapacitást, a fenntartható fejlesztést és az ökobarát geofluid kiaknázását és felhasználását kívánja fejleszteni. Ennek érdekében továbbképzési worksopokat, innovációs videoképzést, nyári és téli iskolát, szakértői látogatásokat, laboratóriumi és terepgyakorlatokat szervez. Az ENeRAG eredményeképpen

az ELTE a geofluidumok területén európai szinten elismert központtá fejlődhet,

és további nemzeti és EU támogatásokat nyerhet el. Mindezt úgy, hogy tovább bővíti kapcsolatait a végfelhasználókkal, ezzel is garantálva az eredmények gyakorlati felhasználását. Az ENeRAg így számottevően hozzájárul a tudástranszferhez és az összehangolt interpretációhoz, valamint a geofluidumok fenntartható hasznosításához Magyarországon és az EU-ban egyaránt. Az ENeRAG útmutatója hiányzó új szolgáltatást  képez, mely alapot kínál a fontossági sorrendek megállapításához a felszínalatti vizek, a geotermikus energia és a hidrotermális ásványi nyersanyagok kiaknázásában mind Magyarországon mind pedig az EU-ban. Ezáltal fejleszti a felhasználói gyakorlatot, a jogalkotást és hozzájárul a tudás továbbításához a tudományos közösség, a társadalom irányába nemzeti és EU szinten egyaránt.