Az ELTE gyakorlóiskolája a legjobbak között

2018.04.12.
Az ELTE gyakorlóiskolája a legjobbak között
Az Oktatási Hivatal 2015 óta közli azoknak az intézményeknek a listáját, ahol a kompetenciamérés eredményei alapján az átlagosnál nagyobb a pedagógiai munka fejlesztő, illetve hátránykiegyenlítő hatása. Az ELTE Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola 2700 intézmény közül a 14. helyen szerepel az országos listán, illetve a leghatékonyabb matematikai fejlesztést biztosító magyarországi általános iskolák legjobbjai között is ott van immáron harmadik éve.

A friss listán budapesti és vidéki, nagyobb és kisebb települések iskolái, állami, egyházi intézmények és egyetemi gyakorlóiskolák is szerepelnek. Az összeállításnál a készítők a matematikai és szövegértés eredményeket kombinálva vették figyelembe, ahol 6. és 8. évfolyam adatai is rendelkezésre állnak. A legutolsó mérések eredményei mellett a korábbi éveket is vizsgálták a matematikai modell kialakításakor, így biztosítva a stabilabb értékelést.

A rangsorra felkerült iskolák azok az intézmények, amelyek jobb eredményeket érnek el a diákokkal, mint az a gyerekek korábbi eredményei és szociális hátterük alapján várható lenne. A hatodikosok, nyolcadikosok és tizedikesek ugyanis minden év májusában kitöltik a szövegértési és matematikai kompetenciáikat tesztelő feladatsort, abból pedig nemcsak az derül ki, hogy egy diák meg tudja-e oldani az életszerű matekpéldákat vagy megfelelően tudja-e értelmezni a különböző szövegrészleteket. Az adott évi eredményét össze lehet hasonlítani a két évvel korábbi pontszámával, így meg lehet nézni, hogy a nyolcadikos kompetenciáig mennyit fejlődött hatodikos kora óta. A diákok szüleikkel együtt kitölthetik a szociokulturális hátterükre vonatkozó kérdőívet is – ebben például olyan kérdések szerepelnek, hogy kapnak-e a szülők rendszeres gyermekvédelmi támogatást, mi a legmagasabb iskolai végzettségük, van-e állandó munkahelyük –, amely lehetővé teszi a családi helyzet és a teszten szerzett pontszám közötti összefüggések vizsgálatát.

Részlet az ELTE Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola bemutatkozásából: 
„Az iskola – meggyőződésünk szerint – csak akkor tudja betölteni a hivatását, ha mindenekelőtt a gyermekre figyel. Az egyes gyermekekben rejlő lehetőségek kibontakoztatását segítjük minden eszközzel, ezekre támaszkodva fejlesztjük tanulóink egész személyiségét. (…) Gyermekközpontú iskola megvalósítása a célunk, ahol diák, tanár, tanító- és tanárjelölt egyaránt jól érzi magát, ahol érték a tudás, a segítőkészség, egymás tisztelete, ahol jól meghatározott elvárásokat fogalmazunk meg a gyermekek képességének kibontakoztatása, fejlesztése érdekében, ahol mindezt a szülőkkel való szoros együttműködésben tesszük, ahol minden kisgyermek, minden területen a saját maga tempójában fejlődhet.”

A teljes lista az Oktatási Hivatal oldalán érhető el.

Forrás: eduline.hu, legjobbiskola.hu