Az ELTE Kancellária közleménye

2021.04.13.
Az ELTE Kancellária közleménye
A 2021. április 12-én este, a HVG.hu oldalon megjelent „Épp most rendeltek el rovarirtást egy budapesti hatosztályos gimnáziumban, így nem indul hétfőn az oktatás” című cikk kapcsán az Eötvös Loránd Tudományegyetem Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégiuma igazgatójának levele vonatkozásában az alábbiakról kívánjuk tájékoztatni a közvéleményt:

2016-ban, éppen az iskolaigazgatók kezdeményezésére adta át a kancellár az üzemeltetési feladatokat a köznevelési intézmények igazgatóinak, hogy ők teljes körűen, egységesen és biztonságosan irányíthassák az iskolák működését a tanulók és szülők megelégedésére. Ez a gyakorlat már több mint 5 éve működik a vonatkozó kancellári utasítás alapján az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Az ingatlangazdák kijelöléséről szóló 10/2016. (VII.6.) számú kancellári utasítás 5. §-a alapján: „Az ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium a 1053 Bp., Papnövelde u. 4-6. (Cukor u. 6-8.) alatti ingatlanban, (…) látja el tevékenységét azzal, hogy a köznevelési intézmény – műszaki, kisegítő munkakörű alkalmazottai révén - az ELTE által biztosított és az éves költségvetésekbe betervezett összegből gondoskodik az ingatlan üzemeltetéséről, fenntartásáról, állagmegóvásáról, felelős valamennyi ebbe a körbe tartozó, megfelelő időben történő intézkedésért, illetve annak kezdeményezéséért.”

Tekintettel arra, hogy a nem megfelelő feladatellátás az intézmény működését veszélyeztetné, ezért a kancellár azonnali hatállyal visszavonja az utasításban átadott jogok egy részét annak érdekében, hogy az Egyetem Műszaki Főigazgatósága maradéktalanul elvégezhesse a 145/2021. (III. 27.) Korm. rendeletben meghatározott 2021. április 19-i iskolanyitás időpontjára a legionella baktérium elleni hőfertőtlenítési, valamint rovarirtási feladatokat. Természetesen az általános iskolai jelenléti oktatás újra indításának dátuma - a Kormány szakmai értékelése alapján - az utolsó időpontig is módosulhat. Méltatlan és etikailag is megkérdőjelezhető az a vezetői magatartás, amely bármiféle előzetes vezetői egyeztetés nélkül az egyetem egy másik szervezeti egységének felelősségi körébe tartozó feladat ellátására való hivatkozással kíván egy kormányzati döntést megkerülni.

Szeretnénk tájékoztatni a közvéleményt, hogy a cikkben említett hőfertőtlenítési munkálatok elvégzése – korábban egyeztetve, előre tervezett módon – 2021. április 13-án, azaz a mai napon megkezdődik, a rovarirtási munkálatokra pedig a következő pár napban sor fog kerülni.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem vezetése és a Kancellária munkatársai igyekeznek mindent megtenni az Egyetem dolgozóinak és diákjainak, hallgatóinak biztonságáért, egészségének védelméért, éppen ezért minden előremutató, ezeket az erőfeszítéseket támogató javaslatra nyitottak vagyunk.

Az Egyetem gyakorló iskoláinak vezetőitől származó önkéntes tájékoztatáson alapuló információk szerint jó ütemben halad az intézmények tanárainak és dolgozóinak oltása, van olyan gyakorló gimnáziumunk, ahol tanárok és dolgozók közel 100 %-a megkapta már legalább az első védőoltást. Mindenkit továbbra is arra kérünk, hogy mindannyiunk egészsége, valamint a régi életünk szabadságához való mielőbbi visszatérés érdekében, minél nagyobb számban használják ki az általánosan elérhető oltási lehetőségeket.

Budapest, 2021. április 13.

ELTE Kancellária