Az ELTE közleménye a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal jelentéséről

A KEHI túlnyomórészt pozitív eredménnyel záruló jelentése az ÁJK HÖK esetében néhány esetben szabálytalanságokra mutatott rá egyes ösztöndíjak odaítélésével kapcsolatban. Az ösztöndíjakra rendelkezésre álló keret felosztása az ELTE-n minden esetben a jogszabályi előírások és az egyetemi szabályzatok szerint történt és történik.

A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 2013 októbere és 2014 februárja között a 2009 és 2012 közötti időszakkal kapcsolatban végzett ellenőrzést az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, amely túlnyomórészt pozitív eredménnyel zárult. A Magyar Nemzet a valóságnak megfelelően állította, hogy a nem nyilvános jelentés szerint „az ELTE pénzügyi helyzete a költségvetési támogatás 1,4 milliárdos csökkenése és a 3,6 milliárdos zárolás ellenére is stabil volt.” Szintén igaz, hogy a vizsgálat megállapította: „a hallgatói képviselet a működési támogatást igazoltan a megfelelő célokra, vagyis működési költségekre, kiadványok, újságok készítésére és rendezvényszervezésre fordította. A rendezvényszervező cégek és a HÖK vezető tisztségviselői között személyi összefonódás nem állapítható meg.”

A jelentés az egyetem 8 kara közül 1 kar, az Állam- és Jogtudományi Kar hallgatói részönkormányzata esetében néhány esetben szabálytalanságokra, eljárási hibákra mutatott rá egyes ösztöndíjak odaítélésével kapcsolatban. A sajtóban említett néhány kirívó esetben egy-másfél milliós tételek kifizetésére is sor került, ám ezekben az esetekben sem merült fel a törvénytelenség gyanúja, az ösztöndíjakra rendelkezésre álló keret felosztása az ELTE-n minden esetben a jogszabályi előírások és az egyetemi szabályzatok szerint történt és történik, a HÖK minden esetben az ELTE Gazdálkodási Szabályzata szerint jár el.

Ugyanakkor az Egyetem és a Hallgatói Önkormányzat vezetése morális kötelességének érezte, hogy saját gyakorlatában a törvényi kötelezettségeknél szigorúbb szabályrendszert vezessen be a hallgatói juttatásokkal kapcsolatban. Ezért számos olyan változtatást vitt végbe az előző évek során, melyek eredményeként egy átlátható, világos, a hallgatói igényekre hatékonyan reflektáló összetett ösztöndíjrendszer jött létre. Az országban elsőként – a Hallgatói Önkormányzat javaslatára – az ELTE Szenátusa 2014 nyarának elején úgy módosította a Hallgatói Követelményrendszert, hogy mind a közéleti ösztöndíjak, mind pedig a hallgatói jutalmak nyilvánosságra hozhatóvá váltak. A hallgatóknak ma már minden ösztöndíjtípus esetében pályázatot kell benyújtaniuk, a tisztségviselők közéleti ösztöndíja az új szabályozásnak megfelelően nyilvános adat, amelynek az összege a jövőben – az ELTE HÖK kezdeményezésére – maximált lesz, a KSH létminimum kalkulációjához igazodik. Mindezekkel a lépésekkel az ELTE eltökélt célja, hogy az ország legátláthatóbb hallgatói önkormányzatát hozza létre. Az ELTE HÖK, amelynek vezetése a kérdéses időszak óta többször megújult, jelenleg is teljes körű tisztújítást tart és új, a felelősségi köröket megnyugtatóan tisztázó Alapszabályt nyújtott be a Szenátus elé, hogy a korábbi problémák soha többé ne ismétlődhessenek meg. Az elmúlt két év adatai alapján nem történt az ELTE-n a cikkben említetthez hasonló nagyságrendű kifizetés.

2015.03.03.