Az ELTE Kutatási pályázat nyertesei

Az ELTE Tehetséggondozási Tanácsa 2015 tavaszán pályázatot hirdetett az Egyetemen folyó – szakokon átívelő vagy multidiszciplináris – kutatások támogatására. A pályázat célja a karok és szakok közötti tudományos együttműködések erősítése, valamint a graduális hallgatók kutatómunkába történő bevonása volt.

A pályázat bírálatakor a környezeti, társadalmi és gazdasági kérdések munkacsoportokban végzett, problémaorientált vizsgálatát részesítették előnyben. Az Egyetemről összesen 46 fő nyújtott be pályázatot, a rendkívül kompetitív kiíráson végül 9 oktató-kutató kutatási programja részesült a Tehetséggondozási Tanács támogatásában. A grémium az eredetileg 15 millió Ft összdíjazású keretet növelte, a kutatóprogramok összesen 20.178.349 Ft-ból valósulnak meg. A kilenc projektben összesen 62 hallgató végez kutatásokat. A Bölcsészettudományi Kar három, a Társadalomtudományi Kar kettő, az Állam- és Jogtudományi, az Informatikai, a Pedagógiai és Pszichológiai, valamint a Természettudományi Kar egy-egy programot fogad be. A támogatás a kutatás dologi költségeire, valamint a hallgatók tevékenységének elismerésére fordítható. A programok 2017 év végéig valósulnak meg.

Az ELTE Kutatási pályázat nyertesei 2015-ben:

A pályázat címe

A kutatócsoport vezetője

A kutatócsoportban résztvevő hallgatók száma

A befogadó kar

A támogatás összege

Kutatási összefoglaló

„Világégés alulnézetből” – a második világháború és a soá szemtanúk narratíváiban

Vajda Júlia

7

TáTK

2.471.910,- Ft

PDF

Az előítélet-csökkentés és a kollektív cselekvés háttere és lehetőségei aktuális társadalmi problémák tükrében

Kende Anna

8

PPK

2.500.000,- Ft

PDF

Romakép Műhely – médiaantropológiai vizsgálat

Müllner András

8

BTK

1.980.000,- Ft

PDF

Egyénre szabott (individualizált) térképek készítésének lehetőségei

Albert Gáspár

4

IK

2.336.640,- Ft

PDF

Jogászképzés és demokrácia

Fleck Zoltán

7

ÁJK

2.418.000,- Ft

PDF

„Az ipari tevékenység hagyatéka" – Salgótarján a környezetkutató, a szociológus és a pedagógus szemével

Szabó Csaba

12

TTK

2.496.800,- Ft

PDF

A nem, a szexualitás és az etnicitás konstrukciói hétköznapi társalgásokban

Bodó Csanád

5

BTK

2.500.000,- Ft

PDF

Hivatások születése – magyarországi professzionalizáció a 19–20. században

Kiss Zsuzsanna

8

TáTK

2.499.999,- Ft

PDF

Környezeti kihívások, társadalmi válaszok

Vadas András

3

BTK

975.000,- Ft

PDF

2016.02.23.