Az ELTE Szenátusának ünnepi közgyűlése

2009. november 13-án, pénteken 11 órakor az ELTE Dísztermében tiszteletbeli doktorrá avatják Ritoók Zsigmondot és Bernd Wegenert, Sólyom László köztársasági elnök pedig a kitüntetéses doktori címmel járó aranygyűrűt ad át Kárász Péternek. Minden érdeklődőt szeretettel várunk! Az ELTE Szenátusa ünnepi közgyűlésén tiszteletbeli doktorrá avatja Ritoók Zsigmondot, az MTA rendes tagját, az ELTE Bölcsészettudományi Karának javaslatára. A professzor 1986-tól 1999-ben történt nyugdíjba vonulásáig az ELTE BTK Latin Nyelvi és Irodalmi Tanszékének egyetemi tanára, 1987 és 1993 közt tanszékvezetője volt, ugyanott 2007 óta professor emeritus. Nyugdíjba vonulása óta is folyamatosan órákat ad mind a graduális, mind a doktori képzésben mint az ELTE Nyelvtudományi Doktori Iskolának alapító tagja. Egyetemünk latin-ógörög szakján szerzett diplomát, majd 1952 és 1958 közt, politikai okból történt eltávolításáig az ELTE BTK Görög Tanszékének tanársegédje volt. Ezután 12 éven át tanított latin nyelvet, ókori történelmet és irodalmat a mai Óbudai Gimnáziumban. 1970-től az Ókortudományi Tanszéki Akadémiai Kutatócsoport tagja, majd vezetője volt. A magyar ókortudomány egyik legismertebb egyénisége külföldön is, számos díj birtokosa. Könyvei, szakmai előadói tevékenysége, fordításai, színvonalas ismeretterjesztő munkája, a többi tudományszak képviselőivel való kapcsolattartása kiemelkedően hozzájárultak ahhoz, hogy az antik örökség ismerete a mai magyar kultúra általánosan elfogadott követelménye maradt. Szintén tiszteletbeli doktorrá avatják Bernd Wegenert, a berlini Humboldt Egyetem (Humboldt-Universität zu Berlin) professzorát, az ELTE Társadalomtudományi Karának javaslatára. Wegener professzor nemzetközileg elismert empirikus szociológus, jelenleg a Humboldt Egyetem Filozófiai Karának dékánja. Tudományos munkásságának első szakaszában főleg a társadalmi egyenlőtlenségek, a társadalmi változások, a mobilitás és a társadalmi presztízs kérdései foglalkoztatták, és jelentős szerepe volt az angolszász empirikus kutatási módszerek elterjesztésében Európában. Az elmúlt két évtizedben érdeklődése a társadalmi értékek, és különösen a társadalmi igazságosság ideológiájának kérdései felé fordult. Számos nyelven olvasható művei, tudományos eredményei ma már részét képezik a szociológusképzés tananyagainak a világ sok országában. Szoros szakmai szálak fűzik Magyarországhoz, illetve az ELTE-hez. A 90-es évek eleje óta gyümölcsöző kutatási együttműködés alakult ki a Humboldt Egyetem szociológiai tanszéke és a Társadalomtudományi Kar között, az elmúlt évtizedekben sikeres közös projektek valósultak meg a társadalmi igazságosság témájában. A tiszteletbeli doktorok avatása után kitüntetéses doktori címet adományoznak Kárász Péternek. Ez a cím olyan személynek adható, aki a középiskolai, egyetemi és doktori tanulmányait végig kiváló eredménnyel végezte, és doktori disszertációja is summa cum laude minősítésű. A kitüntetéses doktorrá avatáshoz való hozzájárulás érdekében a felsőoktatási intézmény javaslata alapján az oktatási miniszter tesz előterjesztést a köztársasági elnöknek. A kitüntetéses doktorok avatásukkor a Magyar Köztársaság címerével ellátott, 14 karátos aranygyűrűt kapnak kitüntetésként. Az aranygyűrűt Kárász Péter az ünnepi szenátusi ülésen Sólyom László köztársasági elnöktől veheti át. Kárász Péter jelenleg a Budapesti Műszaki Főiskola (BMF) Neumann János Informatikai Karán tanít, disszertációját „Cyclic-Waiting and Vacational Queuing Systems” címmel az ELTE Informatikai Kar Doktori Iskolájának Numerikus és szimbolikus számítások doktori programjában készítette el, Dr. Lakatos László, a Komputeralgebra Tanszék vezetőjének témavezetésével.

PROGRAM

– Rektori megnyitó – Tiszteletbeli doktorok (professor et doctor honoris causa) avatása

Ritoók Zsigmondaz Eötvös Loránd Tudományegyetem professor emeritusa Bernd Wegenera Humboldt-Universität zu Berlin professzora

– Kitüntetéses doktori cím (Promotio sub auspiciis presidentis Rei Publicae) adományozása

Kárász Péteraz Eötvös Loránd Tudományegyetem doktorjelöltje

Közreműködik: az ELTE Bölcsészettudományi Kar Zenei Tanszék kórusaVezényel: Erdős Ákos karnagy Időpont: 2009. november 13. 11:00Helyszín: ELTE Díszterem (1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. I. emelet)

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

2009.11.05.