Az ELTEfeszt 2020 központi programja

2020.11.09.
Az ELTEfeszt 2020 központi programja

2020. november 18.

15.00–15.30

Miért az ELTE?
Előadó: Borhy László akadémikus, rektor

15.45–16.15 PÁRHUZAMOSAN:

Állam- és Jogtudományi Kar 
Előadó: Somssich Réka egyetemi tanár, oktatási- és tanulmányi ügyekért felelős dékánhelyettes
Link 

Pedagógiai és Pszichológiai Kar
Előadó: Demetrovics Zsolt egyetemi tanár, dékán
Link

Természettudományi Kar
Előadók: Kacskovics Imre egyetemi tanár, dékán és Müller Viktor egyetemi docens, oktatási dékánhelyettes
Link

16.30–17.00 PÁRHUZAMOSAN:

Bölcsészettudományi Kar
Előadó: Gintli Tibor habilitált egyetemi docens, dékánhelyettes
Link

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar
Előadó: Farkasné Gönczi Rita egyetemi adjunktus
Link

Gazdálkodástudományi Intézet
E​​​lőadó: Andor György egyetemi tanár, igazgatóhelyettes
Link

Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ (Szombathely)
Előadó: Lenner Tibor egyetemi docens, igazgató és Gaspari Gábor kommunikációs referens
Link 

17.15–17.45 PÁRHUZAMOSAN:

Társadalomtudományi Kar 
Előadó: Juhász Gábor habil. egyetemi docens, dékán
Link

Tanító- és Óvóképző Kar
Előadó: Pölcz Ádám egyetemi adjunktus, tanszékvezető-helyettes
Link

Informatikai Kar
Előadó: Istenes Zoltán egyetemi docens
Link

18.00–18.30

Tanárképző Központ
Előadó: Antalné Szabó Ágnes egyetemi docens, főigazgató
Link