Az EucA tagjai között a Bibó István Szakkollégium

2016.05.19.
Az EucA tagjai között a Bibó István Szakkollégium
Az ELTE Bibó István Szakkollégiuma 2016. április 29-én csatlakozott az európai szakkollégiumokat tömörítő European university college Association (EucA) szervezethez. Az együttműködés célja, hogy a szakkollégisták nemzetközi szakmai kapcsolatai bővüljenek.

Az ELTE Bibó István Szakkollégium kiemelt célja a szakkollégisták szakmai lehetőségeinek tágítása, ezért a Szakkollégium közössége a 2015 őszén tartott második közgyűlésén a European university college Association (EucA) szervezetbe való belépés mellett döntött. Az informális tárgyalásokat követően 2016 tavaszán a Szakkollégiumot az EucA teljes jogú tagjává választották. A csatlakozási kérelemről április 29-én Zágrábban, a szervezet évi rendes közgyűlésén szavaztak a részes szakkollégiumok képviselői. A brüsszeli központú EucA tagsága közel 200 szakkollégiumot számlál, Európa 12 országából: Magyarországról a Rajk László Szakkollégium, a BME Management Szakkollégium, a BME Építész Szakkollégium, az EVK Szakkollégium, a Liska Tibor Szakkollégium, a Simonyi Károly Szakkollégium, és egyetlen ELTE-s szakkollégiumként a Bibó István Szakkollégium szerepel tagjaik között.

A Szakkollégium vezetése és közössége bízik abban, hogy a csatlakozást követően a szervezeten keresztül olyan szoros intézményi kapcsolatokat tud felépíteni, amelyek lehetővé teszik nemzetközi hallgatói konferenciák, csereszemináriumok, közös kutatócsoportok létrejöttét és eredményes működését. A cél a hallgatók számára még több lehetőséget teremteni a jogtudományban és a politikatudományban való elmélyedésre és a gyakorlatszerzésre.

Az EucA 2008-ban jött létre azzal a céllal, hogy elősegítse a hallgatók egyéni szakmai fejlesztésével, tehetséggondozással foglalkozó európai kollégiumok közötti együttműködést, amelyet a különböző konferenciákon, nyári egyetemeken való részvételen és a közös projektek megvalósításán keresztül kíván elérni. A szervezet nem csupán mint szervező lép fel egyes szakmai rendezvényeken, hanem intézményrendszerének és kapcsolati hálójának köszönhetően háttértámogatást is nyújt programok szervezéséhez. Minden tagja számára nyitva áll a lehetőség, hogy saját elképzeléseinek, szakmai érdeklődésének megfelelő programokat szervezzen, és ahhoz az EucA tagkollégiumaiból partnereket szerezzen. Az EucA programjai közül az évente Cambridge-ben tartandó két hetes nyári egyetem a legnépszerűbb, amelyet idén augusztus 30. és szeptember 14. között szerveznek meg.