Az LHC TOTEM mérése 2011 legjobb cikkei között

A Europhysics Letters folyóirat összesítette a hasábjain 2011 folyamán megjelent eredményeket, és készített egy „Best of 2011” listát, amelyre felkerült az LHC TOTEM kísérletének mérését leíró cikk is.

A legjobb publikációkat téma szerint válogatják, a TOTEM eredménye a négy legjobb részecskefizikai cikk közé került be. A kísérleti munka fő megállapítása, hogy a CERN LHC 7 TeV-es ütközési energiáján a protonok teljes ütközési felülete (hatáskeresztmetszete) lényegesen nagyobb, több mint kétszer akkora, mint a korábbi, kisebb energiával működő protonütköztetők (például az ISR) kísérleteiben mért hatáskeresztmetszet.


A kísérleti részecskefizikai és nehézionfizikai kutatások új frontvonala nyílt meg a CERN LHC gyorsítójának indulásával, ahol extrém energiára gyorsított protonokat ütköztetnek egymással. Az ütközéseket nemzetközi együttműködésekben megépített berendezésekkel vizsgálják. A CERN LHC-nál jelenleg hét jóváhagyott kísérlet működik: az ALICE, az ATLAS, a CMS, az LHCb, az LHCf, a MoEDAL és a TOTEM. Magyar kutatók szervezett formában az ALICE, a CMS és a TOTEM kutatásaiba kapcsolódtak be. A jelen sajtótájékoztató a TOTEM kísérlet szakmai szempontból megvitatott és tudományos szakfolyóiratban szabályszerűen közzétett eredményének sikerére hívja fel a figyelmet. A TOTEM célja a teljes proton-proton hatáskeresztmetszet mérése és a proton szerkezetének mélyebb megértése. A TOTEM 2011 során megmérte a nagyenergiás proton-proton kölcsönhatás teljes hatáskeresztmetszetét. Ez az eredmény azért kiemelkedően fontos, mert ez az összes, proton-proton ütközéseken végrehajtott mérés alapját jelenti. Ezen felül az eredmények segítségével a protonról alkotott modellekre is lehet megszorítást tenni.

Az együttműködésben a magyar kutatók a TOTEM-Magyarország keretein belül vesznek részt. A TOTEM detektorainak építéséhez a csoport a „Római edény” detektorok elektronikájának fejlesztésében és a Detektor kontroll rendszer (DCS) építésében járult hozzá. A csoport vezetője Csörgő Tamás (a tudományok doktora, MTA Wigner FK), akinek felelőssége a csoport kutatásainak vezetése, a kutatási témák irányítása, illetve pályázati lehetőségek felkutatása és az azokra való jelentkezés. Nemes Frigyes (doktorandusz, ELTE) az LHC mágneses terének analízisén dolgozik, illetve a proton szerkezetét leíró modellek adatokkal való összevetésén. Sziklai János (kandidátus, MTA Wigner FK) elsősorban R&D területen dolgozik, illetve a DCS fejlesztésében vesz részt. Csanád Máté (PhD, ELTE) az adatfeldolgozó és adatfigyelő rendszer szoftverének fejlesztésében működött közre, illetve az előrefelé szóródó részecskék eloszlását vizsgálja hidrodinamikai modellek segítségével. Novák Tamás (PhD, MTA Wigner FK) szintén az adatfeldolgozó rendszerek készítésében vett részt. A magyar TOTEM csoport munkájának kezdeti szakaszába bekapcsolódott Dénes Ervin, Ster András (MTA Wigner FK) és Sótér Anna (ELTE).

2012.05.02.