Az osztrák-magyar kiegyezés brit tükörben

2020.09.14.
Az osztrák-magyar kiegyezés brit tükörben
Közel öt évtized kutatásait foglalja össze frissen megjelent, Viktória királynő kezeihez című kötetében Frank Tibor, az ELTE Angol-Amerikai Intézet professor emeritusa.

A brit-magyar diplomáciai és politikai eseményeket feldolgozó könyv valódi forrásfeltáró munka, melyben a szerző saját fordításban adja közre a brit külügyminisztérium levéltárából származó diplomáciai jelentéseket, és részletes korabeli feljegyzések segítségével nyújt betekintést a szigetország és hazánk kapcsolatába. A kötet részletekbe menően mutatja be a diplomáciai munka korabeli világát, a sajtókapcsolatokat és társasági eseményeket, melyekből az olvasó pontos képet kaphat hazánk nemzetközi megítéléséről.

A mű rávilágít arra is, hogy az európai diplomáciai központok folyamatos figyelemmel kísérték a magyar belpolitikai fejleményeket, több korabeli brit újságcikk pedig egyenesen követendő példaként tekintett a magyar-osztrák kiegyezésre, valamint hasonlóságot igyekezett vonni a ír-angol helyzetre vonatkozóan. A szerző azonban az egész művön át emlékeztet, hogy a vélt vagy valós hasonlóságok mindig térhez és időhöz kötöttek, az objektivitást fókuszba helyezve pedig számos pro és kontra érvet sorakoztat fel.

A Gondolat Kiadó gondozásában megjelent kötet nagy erénye, hogy először mutatja be magyar nyelven ennyire részletesen, sokszínűen és lebilincselően az angol-magyar politikai és gazdasági kapcsolatok felívelő korszakát, valamint a kiegyezés korának nemzetközi megítélését.

Frank Tibor történész, az ELTE Angol-Amerikai Intézet professor emeritusa, az MTA rendes tagja. Az új- és jelenkori egyetemes történelem tanára és kutatója, fő kutatási területei a transzatlanti kapcsolatok története, a migrációtörténet, a diplomáciatörténet, a nemzetközi propagandatörténet, a historiográfia és imagológia.

Forrás: Magyar Tudomány